הנהר של הרקליטוס

הפילוסופיה של הרקליטוס להיות חכם, לדבר באופן תבוני, זה לומר את האמת; ואנחנו יכולים לעשות זאת רק על ידי דיבורים על הקוסמוס הזה, שהוא זהה לכולם ( שם, …הנהר של הרקליטוס Tags: greek tragedy, Heidegger, Parmenides, אונטולוגיה, אפלטון, דיאלקטיקה, הגל, היידגר, הרקליטוס: פילוסוף יווני קדם-סוקרטי, ספרות, פילוסופיה, פילוסופיה יוונית, פרה-סוקרטיים, פרמינדס

אנטיגונה

אנטיגונה: הפוליס דואגת כדבר ראשון וכדבר חמישי לאלוהי. הפוליס דואגת לכך כדבר חמישי, הטרגדיה דואגת לכך כדבר ראשון. אדיפוס לא הסתפק , למעשה פספס כל רמז כתשובה לשאלת המקור שלו, בתוך כך לשאלת הרג האב, האם אכן הייתה. ההליכה עד הסוף היא ההליכה אחרי הקמאי, להבדיל הפוליטי של הפוליס עצמה. כך הגיבורים הם מלכים והעיר …

Exit mobile version