פרפרזה של קוז׳יב על שפינוזה

פרפרזה של קוז׳יב על שפינוזה. …״שפינוזה, כמו הגל, מזהה את האדם (כלומר, האדם החכם) עם האל. נראה אפוא שבשני המקרים ניתן לומר באדישות או שאין דבר מלבד אלוהים, או שאין דבר מלבד האדם. אבל למעשה, שתי הקביעות אינן זהות, ואם הראשונה תתקבל על ידי שפינוזה, רק השניה מבטאת את מחשבתו של הגל. ולכך מתכוון הגל …

מקיוואלי שפינוזה הובס פילוסופיה פוליטית מודרנית

כמה הערות על attitude עד כה ראינו במה הפילוסופיה הפוליטית המודרנית אמורה. כדי להמחיש זאת, שוב, באותיות גדולות, בוא נתרכז על האטיטוד. בגדול, עלינו להתחיל ב-is ולא לבנות על ought. באדם כמות שהוא: הרציונליות של ההוראה הפוליטית מורכבת על היותה, קודם כל, מקובלת על התשוקה, בהיותה נעימה לתשוקה. הבסיס הוא התשוקה ולא השכל של הפילוסוף. …

Exit mobile version