152042495 10219645380508818 3477903680251911518 o
ישראל

רון כחלילי האספקט העדתי במלחמות היהודים

רון כחלילי הסביר לי פעם משהו על יהדות צפון אפריקה כשהחזיר לי את סבתא שלי, תוך הבנתה, כך את הילדות שלי והבנה טובה יותר של מקומי בעולם. הוא עשה עבורי מעשה שלא נעשה, ייעשה לעיתים נדירות, והוא בכלל עשה תוכנית אני יודע. לפיכך, אני לא יכול לבטל את הראייה של המאבק שלו להישמע כקול מזרחי וזאת על מנת להשמיע ולהראות את זה שהסתיר את פניו מפניי ואני בכלל שטפתי את הפנים אני יודע. מכאן, בעוד המושגים זרים לשימושים שהייתי עושה, עדיין זה מפליא כי קצת פוספס העניין כי שני הפרקים הראשונים היו במסגרת השבט הלבן, בלשונו של רון שלא אמרה זאת כאן, הגם אם בני הבית גדלו אחד מול השני תוך שכחה משהו של ציונות תחילה כאמירה ביחס לנורמליזציה של, כן, לא, של היהודי האירופאי. שלוש נקודות, האמת שתיים ועוד אחת מה אני יודע.

א. אולי בולט כאן המאבק הפנים אשכנזי באי המודעת של האשכנזים למידת אשכנזיות המאבק, בפרפרזה על חכמים מאיתנו. יש קטע עם מישהו כזה, אשכנזי לא עלינו – מדבר על ציונות – נראה לי הוא מופיע גם בסצינה בבית העלמין. הוא מדבר אל הבמאי כשחקן משתתף לכל דבר בדוקו, כאילו חלק מהחילוניות הזאת. אותם דברים נכונים, גם לגבי המושגים של השולחן העגול, בו ההתכוונות היא לגמרי מכוונת-חרדים פרק 1 ומתנחלים פרק 2 תוך שלא רואים את עצמם כדת הממשיכה במתנחלים ואת הצורך שלהם בדת כי טענתם לארץ מסמכות הספר ולכן החרדים יכולים לשחק על זה כאי משחק, כאמת שלהם, שפתאום קיבלה מקום על ידי ״הזכות של העם היהודי לארצו״. מה שבטוח הוא שמה שמשחק כאן מצד האליטה הפועלת כמדברת ללא מודעות לעובדת הדיבור שלה עצמה הוא דת אחרת של הציונות החושבת על עצמה כנעלה בגלל ערכים שלא מתיישבים באמת עם המוגבלות בטענה ליהודי ואשר מתיישבת רק בטענות נגד הקבוצות האחרות כהכרזות ריקות על עצמה. לא נורא, החרדים הם לא העיקר אלא אם הם הופכים גם לסימול הגולה מול הנורמליזציה של היהודי דרך הציונות ומכאן הזליגה של האנטישמיות משם, שם לכאן. לא נורא, המתנחלים הם לא העיקר אלא אם כן אלתרמן לא היה מוצא את המוזיקה לשירה כשהממלכה היא ״שלנו״, כולה. הצד הפופוליסטי יותר של האמור מתבטא בוויכוח בין עורכת הדין בראשי להוא שמאיים ללכת ואז הולך בלי שלמצלמה איכפת כאילו הוא ההליכה של הציונות המודרנית ויחסה ליהודי בטענה הפושעת מכל בחינה. תל אביב היא העיר הכי יהודית כי כאן זה דמוגרפיה. תשעים אחוזים הוא אמר והלך. להגיד לא יהודי על העיר תל אביב, מכאן והלאה, זה שקר וכזב. טוב שלקח את ילקוט הכזבים והלך.

ב. במובן הזה, הפרק השלישי הוא כבר למעין זווית ביקורתית צוחקת המסיימת את שני הפרקים של האשכנזים מדברים על עצמם, עם עצמם ובתוך עצמם. הכל חלק מהדבר היחידי שמצאתי את עצמי מסכים עם מיכה גודמן, שעה שאמר בפרק הראשון כי אנו מדברים כאן על שתי דתות או התפיסה של הציונות כדת שהולכת חזק הן ביחס לחרדים והן למתנחלים והשטחים הכבושים כגאולה וכנס הנעשה בידי אדם אך מצביע על סממן אלוהי במתח המבקש עוד מאותו דבר כסימן נוסף. דבר נוסף: פרופסור בוזגלו המרשים בהחלט מסביר בהקשר הזה את ההבדל בין המסורתיות המזרחית- מרוקאית שממשיכה את התוכנית צרפוקאים והשיחה ההיא על היחס לדת במרוקו, אפשרות הבחירה בתוכה והמודרניות שלה, דווקא משום שלא עברה את כל המכבשים של חילון והשכחה ומדינת לאום ולאומיות. בהקשר הזה הוא אומר משהו גם היחס החיובי של הערבים ליהודים בצפון אפריקה. באותו אופן, כנרת בראשי תגיד משהו על הלאום יהודי כברור או משהו מעין זה תוך שתדבר על המסורתיות שלה, להבדיל מהפרקים הראשונים שהטקסט שלהם הוא לאומיות עם דת, דת בלי למרות שעם יותר לאומיות ודת הלאומיות, כמו הסבטקסט של העדר קשר ישיר לאלוהים או כל תפיסה אוניברסאלית של אלוהים כדרך אחרת לדמיין את עצמנו, כך להכליל בתוכנו האפשרות של האחר המדברת בנו. ועדיין, השאלה עולה אגב אתגר של המסורתיות גם לתפיסה הפוליטית, באם יש ממש בטענה כי מלחמות היהודים היא המשך של שנאת מוות לפחות בהעדר דיבור אחר על היהודי אגב הלא יהודי.

ג. כאן אני מניח שאנחנו לגמרי לבד. אז נהיה חופשיים במידת העניין. החוק של הטרגי, משורר גרמני אומר, אגב תרגומיו לסופוקלס, הוא אי הרמוניה בין גודש אירועים, התקדמות לבין צחיחות התנועה, תחושה של תקיעות. גם באנטיגונה וגם ביחס לאדיפוס, הבעיה של העדר האירוע, התקיעות, מתבטאת במפגש עם הנביא העיוור. כאן אנו רואים כי אדיפוס מאבד את הביקורתיות, דיאלוגיות עם המציאות. הזלזול שלו בראיית העיוור, באבחנה שלו, מקדמת את היציאה של אדיפוס מהשיח של התחלה אמצע סוף ויכולת פעולה בתוך כל זה. טרגדיה תמיד תכלול קצב כזה, קצב ניגודי, הפרת קצב. אך גם את התחושה של נפילה לפני הנפילה, את אותה יציאה של פעולה מגבולות האפשר. רון כחלילי נותן לך תחושה של עיוור אולי. אולי זאת המצלמה, אולי זאת בקשת השירות, התעניינו לדעת המומחה ובכלל המצלמה מתחילה לצלם כנראה רק שנתפס לך כי היא תמיד רגע במשך. אבל המשך הזה, כאן, הוא משך אחר, משך של היוצר. למעשה, כאן, המשך הוא של שתיים ןן אחד.

המשך הראשון הוא מאד קצר לקורא אותו משלושה סבטקסטים ברורים בסיפור הזה; האליטה החילונית לא מודעת לעצמה, הדת נתפסת ביחס ללאומיות וכי האלוהים הלא מופיע כל כך כמושא, כן מופיע ביחס למעשה יהודי ומכאן המעשה הוא תמיד ביחס לאי המעשה או המעשה המוגזם, המקצין, מוקצן. ועדיין גם אם קלטת זאת מוקדם יחסית, העובדה של גודש ביטויים בהמשך, והנה זה בא וזה עדיין חושב כי הוא הולך, נותנת לך לקוות לסיום שהוא פעילות אחרת יכולה להתגלות לה, רק כדי להיות עד נפילה. הטרגדיה באה כבום מהדהד בסוף, ברפלקסיה, בחוויה הנוספת שם כשכאן או בין לבין. במובן הזה, היש כאן הישג דרמטי לא מבוטל. וטרגדיה. אכן. הפרק השלישי נעים לעומת זאת ובנוי כנעימה ארוכה. אני חושב כי זאת היא די עצובה כל עוד היא מתקיימת תחת צל הדומיננטה הפוליטית של הלאומיות היהודית. כך יש מקום לבלבול נגד הביביסט כימני משיחי למרות שכאן המרחק מעולמו הוא כמרחק בין אבישי בן חיים לרון כחלילי. הבלבול הזה מתאפשר בהעדר ערעור על הפוליטי הלאומי דתי המאפשר את המסורתיות לחופשי ממנה. במובן הזה, המסורתיות גלותית עוד למקום או שקר הבורח מהעיסוק הבסיסי בבסיס האחר שלו כאן ועכשיו. הבלבול הזה לא נוח מול שנאת המוות.

====התחלתי באישי, לכן נסיים באישי יותר. אצל הגל: יש צורך לקחת את הפרט ואת העבודה בו זמנית: כל זה הוא גייסט (אדם). הפרט הוא אוניברסלי יותר מעבודתו: הוא יכול להתעלות מעל זה. הוא למעשה עושה זאת על ידי יצירת יצירה אחרת. אז הוא מתעלה על עצמו. אך ניתן להסתפק במעבר סובייקטיבי גרידא, לא פעיל ולכן דמיוני: “ביקורת”. הוא יכול להשוות את עבודתו ליצירה אחרת. השוואה בין יצירות בינן לבין עצמן: זהו עיסוקו של האינטלקטואל האופייני, של מבקר הספרות או האינטלקטואל או כל אלה כעוד ז׳אנר וה-ז׳אנר של הדוקו כביקורת דה לוקס. כאן, הוא רואה שכולם גרועים. הוא יגיד: הכי פחות גרועים הם הכי כנים, הכי ישרים, הכי “חסרי עניין” (לא משנה מה התוכן שלהם, יתר על כן: הכל מותר). לכן איננו יכולים לשפוט פרטים: רלטיביזם מוחלט; כולם “צודקים”; אפשר לומר ולעשות מה שרוצים, ובלבד שהגעת ל”הסכמה עם עצמך “. יש לנו את הזכות “לבטא את טבענו” בעבודתו ובאמצעותה, יהיה ה”טבע” אשר יהיה. זהו לא רון כחלילי.

וזה עכשיו, זהו לא אני: הפרט שופט את עצמו לפי הצלחה. כדי “להיות צודק”, עליו לכפות את הרעיון שלו על אחרים, כלומר לממש אותו. לכן יש ערכים מוחלטים. באותו אופן מדינות שופטות את עצמן לפי היסטוריה אוניברסאלית. “ביקורת” אמיתית היא פעולה: אתה מבקר את עצמך על ידי הפעלת הרעיון שלך לעבודה; אנו מבקרים אחרים על ידי מאבק נגדם כעמדה. השולחן העגול הוא תחילת הבעיה. בעיה ששווההרבה מוות בהוא וביחס לעולם, אז חלאס.

רשומה רגילה
ישראל

פרק 3. מלחמות היהודים. מסורתיים מזרחיים.

אני אכתוב על התוכנית של רון כחלילי בכללי, כשאתאושש מזה שכלום לא נאמר על האווירה המיוחדת הזאת, נו, על זה שאתה עולה באוטובוס לירושלים, ואז מתקרב, למרות שרחוק מההיא, המרגשת, תיכף מתרגשת עליך הטובה, הזקנה הזאת שתמיד אומרת, בעליות לירושלים כי ממש מרגישים את המזגן ואז את האוויר משהו, של ירושלים, ואז פותחת חלון, אוויר צלול כיין, כן, אכן, והדמות של השתוייה עם הפסנתר מקיבוץ כנרת, עולה לך לראש ואתה בכלל רץ עם דוד גרוסמן, הבאת אותו כי הוא בעברית וגם ילד טוב כזה, דור שני לשואה, קחו חמש דקות מנוחה, וזה תמיד כיף לפני הכפפה של הכאפה כי מתחילים בהוא:

בהוא ליד כנרת, בראש של כל ברוש כמו ההוא, לא קשורה לצועקת ההיא מקיבוץ כנרת, שקרע אותי מצחוק. הוא למד debating או משהו, בטוח, רואים אותו על ההתחלה, מתווכח עם עורכת דין .מי ישמע עורכי הדין, כל הזמן מכריחים אותך לכותב עו״ד) כנרת בראשי; הוא אומר לה שהיא משקרת והיא לא אמרה הרבה או משהו ממש, ואז משהו על ההזדמנות לשמוע אותו, הזדמנות שהולכת וחומקת, מתפספסת, אמאל׳א! הוא מאיים שהוא יילך. מישהו מאיתנו חייב ללכת. ואז…הוא הולך. המצלמה לא עוקבת אחריו. והנה רגע אלוהי ראשון. או ברוך השם אתה אומר. מזכיר לך את הנוראים האלה מהפרק הראשון על הפוביה מהחרדים, הגועל הציוני, הם לא דתיים כמו דת של הגשמת הארץ, בעוד ארץ שנראה בפרק השני, כאילו המתנחלים הם ההמשך של החלוץ שעליו האישה ההיא מהפרק הראשון מדברת אותו, כאילו זאת היא או איכפת, כאילו בן גוריון לא היה עושה על הראש באיזה אלבום תמונות לולא היטלר?

אופס; אבל כן, הוא היה חייב להופיע גם כי דוקו וגם כי ישראל. הוא גם מופיע במסכת השקרים וההתחכמויות הרבות כמו בהעדר המודעות, מהפרופסור המדבר להוא שגם מדבר.בכללי, אני אוהב את הפרופסורים או המנתחים בסדרה כמומחים. לא האנשים עצמם. אותם, אני באמת אוהב : איך הם לא מבינים כי הם שם כפונקציה לעמדה מסויימת והם חושבים כי הם מומחיות מסוימת או כי מה ששומעים מהם זה מה שהם אומרים ולא מה שמדבר אותם, אחרת. כאילו המצלמה היא ילד ולא אדם שרואה את האמת, או של ילדות שהייתה או של ילדותיות נמשכת בהעדר הילד בפנים. איש המוכן. המחשבה המוכנה. הקללה של האינטלקטואל. יאללה, חלאס. או במובן הזה, הפרק השלישי היה הכי נעים כי זה נעים להיות שם, כי זה על אנשים שהיו ילדים (וכל הנשים מהממות לגמרי), ועדיין אני תוהה, אחרי שהנודניק ההוא הלך בשביל הברוך השם שתאמר, כי כמה אפשר עם האדנות הזאת, עד גיכוחה, פירוקה המוחלט, בהתחלה של הסוף, שלוש שהתחיל בפרק הראשון…עכשיו, אני צריך לעבור לפסקא הבאה. זה יותר נעים לעיניים, שמעתי. וגם הייתי צריך לזרוק פה מחמאה על זה שעשה את זה. כי זה באמת היה קטע קטן מני רבים, שנתנו לו הרבה מאד. אתם יכולים לומר קשקוש. בסדר, מזל כי אי אפשר לכולם. אז… כל הכבוד לי! ולו.

רק נקודה אחת. אמיר אוחנה. אף פעם לא חשבתי על זה עד שראיתי עכשיו במלחמות היהודים של רון כחלילי- כתבתי לפני. אין עורך. א. איזה אהבה הוא מקבל מהקהל שלו. וב. מי הקהל שלו? כולם מזרחים מסורתיים. חלקם עם, חלקם בלי, כיפה. החום שבו הם מקבלים אותו. מצד שני, הוא הומוסקסואל. הקים את התא הגאה בליכוד ב-2011 אני מבין. בכל מקרה, זה מאד מאד מאד מוזר לראות את זה. עבור אנשים דתיים או מסורתיים מהפריפריה, לקבל את הילד שלהם כהומוסקסואל, לא פשוט בכלל. ובאיזו אהבה הוא מתהלך לו באותו עולם. אין שום מום. אין כלום של בעיה. זה כיף. זה טוב. מעולה באמת. אם אכן: אני מקווה שהאהבה אליו עוזרת בנקודה הזאת לתת מקום לאפשרות הזאת. אולי אתה יכול לאכול שרימפס ולהניח תפילין אבל גם ללכת לבית כנסת עם היחד שלך, והוא בכלל שלא תדע, בעצם, שיידע וזה בסדר, אוקיי, גם אם לא סבבה סבבה. הדברים האלה יכולים לעזור. מכל בחינה אחרת, הבן האדם הזה קיצוני לגמרי. מזרחי שונא ערבים. יהודי זה לא ערבי. מסיט באני כאנחנו אל מול ההם. ורון כחלילי מראה את זה לגמרי: לא לטיבי. אבל אם ידבר על הדברים שטיבי אמר על הומוסקסואליים בדימונה או באר שבע? לא. כנראה שלא. האם יגיד משהו על ניצול עובדת ההומוסקסואליות על ידי השב״כ או כל מיני שכאלה, בקרב הפלסטינים או הערבים או מי לא, כנראה שלא. ברור שלא. האם ניצן הורביץ יגיד משהו? גלוטן! טוב. מירב מיכאלי קוראת לי. לבוא הביתה אומרת. חייב לזוז. הא, אני בבית. טוף.

אז מילה אחרת. על הפרופסור המסורתי וכל עניין היהודי. הביקורת שלו, למשל, על אוחנה היא מגוכחת, כולה על עולמו. הוא מדבר על צדק, אז על עניים. וגם לאלמנה בטח צריך לדאוג. מה עם הגר? לבקר את הליכוד ולהישאר שם, בגבולות האלה, תעשה לי טובה. הוא מדבר על המשך המסורת ממרוקו כי לא עברו א. ב. ג. ואז מדבר על מדינת הלאום. שוב, הוא לא ילד, רון. הוא הראה פעמיים או ארבע את אמיר אוחנה מדבר על אנחנו והם. דבר ראשון שלו על הבמה זה על הערבים. ואז עוד פעם הערבים. וכל אלה שבאו מארצות ערב מוחאים לו כפיים. ביקורת על הליכוד ואוחנה וזה המקסימום? לא עברנו, המזרחי המסורתי ממרוקו אומר, את מדינת הלאום, כן, את זה הוא אומר, ולא שם לב כי הוא חי בתוך הגבולות הנוחים מאד של הלאומיות היהודית. רק יותר תדאגו, אני יודע….שלא יהיו עניים. הכל בגבולות היהודיים. חוץ מהפעם ההיא שמזכיר את העובדה כי הערבים שמרו על היהודים. פה זה לא אירופה. ברור. ראינו את הטבילה פעם אחת עץ זית בפרקים הקודמים, אבל איזה מן אתגר זה? במילים אחרות, הוא מדבר את עצמו כמו שהוא אמר. הוא כותב על עצמו. תמיד תהיה מושא של צדק של זה שלא יכול לדבר. לצפות נו. בפרופסור. בכלל, כל הפרק הזה הוא על החופשיות ביחס לדת הלא מגדירה וזה נכון מאד במובן של לא עוד ועוד גדר של חוקים, אבל גם כנרת חוזרת לקיבוץ ההוא. הלאום. המסורתיים חיים פה כיהודים. זה מה שחשוב. והצדק היהודי גם חשוב. במובן הזה, הביקורת של האליטה מתוך האליטה היא גם מה שהאליטה מאפשרת.

אבל זה לא רק זה. זה גם על ההוא שאמר שהוא יילך. האם עדיין הולך? חבל שהפתיחות עם המסורת, בגלל המסורת, מצליחה להשתלב כה יפה עם תל אביב שרה לשלום עם גלידה, עכשיו יוגורט או סגרו? קורונה? מפא״י לא רואה את המתנחל כהמשכה או מה שהמדינה שהקימה מפלגה קשקשה שם, יאללה בסדר, הם המחנכים של המחנכים? אז מי יחנך את המחנכים? החילוני הציוני לא רואה את המשיחיות הדתית שלו ביחס לאלוהים מתגלה באדמה או במלחמה, בכל השלי ואני, ו- עזבו ו. אני צריך לקרוא את כל זה עכשיו?! המסורתיים מהפריפריה כלל לא אידיאולוגיים או יש צד כזה, גם. במובן הזה, כל הנשים המהממות, אבל היא:לגמרי צודקת. האם רון אכל את העוגה שלה? חצוף. חשבתי שהוא נגד הגלוטן.

רשומה רגילה
152042495 10219645380508818 3477903680251911518 o 8211
ישראל

רון כחלילי – מלחמות היהודים

ראיתי את התוכנית המעולה, ״מלחמות היהודים״, של הייצור האנושי ויוצר מעולה בשם רון כחלילי. ואחרי לילה ללא שינה שהפך ליום ללא שינה, ומחשבות על כל אשר היה, נזכרתי פתאום. דבר אחד לא היה שם. אף אחד לא דיבר על אלוהים. כולם דיברו על עצמם, את עצמם, למצלמה. וזאת גם יהדות. ישראלית. ציונית. פוליטי. חרד-פוביה.זה ראיון עם מנצח מוזיקלי ענק. מישהו אחר. לא בסדרה. לא יהודי. איטלקי. לא מפה. הוא כן מדבר על אלוהים. אולי כי יכול לדבר על האדם. לא חייב להגביל: ליהודי. ואז הכל ביחס לאחר בלי ההוא שם…וזאת הביקורת העיקרית, לדעתי, של הסדרה עצמה והיוצר שלה:

מלחמות יהודיות, זה.

ריקארדו מוטי: השלמות לא קיימת. ואתה יכול לנסות כל חייך לגלות חלק מהאמת שיש בסקור, אז אתה נאמן למה שכתוב על הסקור, אבל זה רק חלק אחד בעבודה שלך. מאחורי התווים יש לך את היקום, את האמת עם במובן המשמעותי של המילה, ואתה לא יכול לעבד, אתה לא יכול להגיע לנקודה הזו כי אם אתה מסוגל להכיר את היקום שמאחורי התווים, אתה אלוהים.03:35 צ’רלי רוז: ואתה לא אלוהים 03:38 ריקארדו מוטי: לא, לכולנו יש פיסה קטנה מהאמת הזו, ולכן אנחנו נהיים אלוהים ביחד. מכיוון שלכולנו יחד יש את האמת האמיתית. 03: 52 צ׳ארלי רוז: השלם. 03: 56 ריקרדו מוטי: אבל את האמת השלמה אין לאף אחד, אפילו לא למבקרים. 04: 02 צ׳ארלי רוז: אבל המרדף אחר זה גורם לחיים במוזיקה להיות כל כך מרגשים. 04: 08 ריקארדו מוטי: ייחודי, ייחודי, כן. כן, זה החיפוש אחר זה. וזה לוקח – לוקח את כל – כל החיים. אני זוכר כשהייתי מנהל מוזיקלי בפירנצה הייתי רק בן 27. מייסד הפסטיבל שהיה ויטוריו גוי, אחד המנצחים הגדולים ביותר בתקופת טוסקניני, עדיין היה חי בפירנצה, אותה עת. הוא היה בן 90. וכשנפגשנו, הוא אמר לי, כמה חבל זה להיות קרוב למוות, לסוף החיים, רק כשהתחלתי ללמוד איך מנצחים על תזמורת.

https://charlierose.com/videos/25862#

במילים אחרות, ״מלחמות היהודים״ של רון כחלילי היא המשך ברור של הדוקו הקודם שלו, ״שנאת מוות״. לא רק כי המלחמות הן יהודיות, בתוך, אחד מול השני, כל אחד, והקבוצה שהוא מעודד דרך הקבוצה שאליה הוא מתנגד בתיאוריה, ובמציאות דרך שמירת המרחק, אלא גם שכל כאב הראש מסתיר את האמת הפשוטה: אין אלוהים כדיבור אידיאלי אחר של האדם ושל המציאות, כזה ששואף אליו. הכל זה דיבור בתוך. וכל דיבור מתווכח לכאורה כי מאושש את השני והווליום הוא ווליום של העדר כל שיח פוליטי אוניברסאלי כהסבר להעדרו של אלוהים מהשיח. אין לך אלוהים אישי, אידיאלי, כל עוד יש לך ציונות. לא יכול להיות לך דיבור או שיח עם אל אישי כיהודי מודרני כל עוד הדיבור על אלוהים כאידיאה לדיבור על עצמך מוגבלת לאל המדבר אליך כיהודי. כך, אתה רק פרקטיקה, או וויכוח פנימי. הוויכוח הפנימי מאפשר לך גוון של שייכות למשהו גדול יותר מהקבוצה שלך תוך הישארות בקבוצה שלך. בכל מקרה, הלאום היהודי לא מאפשר לך את אלוהים כאדם שלוקח עמו את אלוהים כאידיאה שלו, כי אלוהים ביחס אליך כאני, כאדם מדבר, הוא הראשוניות של האדם כאדם. ורק אתה הבן של אלוהים? לפיכך, בשם מסורת?

במובן זה, מלחמות היהודים של רון כחלילי זה ההסבר לאדישות המתמשכת בתוך שנאה לערבים. אף אחד לא מדבר על אלוהים. אז אף אחד לא מדבר על אהבה או צדק. כך, החופש הדתי הנחגג כמסיבה של חופש אצל המזרחי המסורתי נשאר תחת הנוחיות של הלאומיות היהודית. הוא נלהב מהחופש שהיה לו אצל הערבי, אבל הוא ערב ללאומיות היהודית או היהדות כלאום של הציונות האשכנזית. כך, אין בו שום שורה מהפכנית של ממש. חוזר לחופש שהיה לו במרוקו מבלי מחשבה אמיתית על אלה שנראים כמו מרוקאים. זאת האחרונה לא מודעת למשיחיותה או דתיותה, כך לצורך שלה בחרדי כל עוד הצביעות שלה לגבי הספר כאדמה היא תחילת בראשית של הציוניות כדת חילונית מסוכנת, כשם שהיא ממשיכה על ידי המתנחל החלוצי. באמצע או בהתחלה יש את החרד-פוביה. בכל מקרה, גם לחרד יש פוביה, אפילו בשם. אז לצבא או לא. טוהר הנשק. בהעדר דיבור על אלוהים, הנשק יכול להיות טהור, כשרק אלוהים יכול להיות טהור.

רשומה רגילה