קופרניקוס וסיפור על קאנט

אחד הדברים שקבעו את התיאוריה של קופרניקוס כמהפכה היה השימוש במילה זאת לתיאור התנועות עצמן של גרמי השמיים, לרבות כדור הארץ, לעומת השימוש הפוליטי יותר שהשתרש בלשון לאחר מכן ובעיקר מהגל והדיאלקטיקה ההגליאנית. שהרי על פי קופרניקוס אין שינוי של ממש במה שהציע ואכן היו כמה יוונים שטענו טענה זו פחות או יותר או איזה …

Exit mobile version