על הדיאלוג פרמנידס לאפלטון- הערה.

לשם עניין שבתנועה אחרת, כדאי אולי להיזכר בקצרה במבנה של הפרמנידס. לדיאלוג יש שני חלקים. החלק !8, 1 (127, ד – 135, ג) קשור לחלק השני (137, ג – 166, ג) על ידי מספר הערות הנוגעות לדיאלקטיקה (135, ג – 137, ג). לחלק השני יש שלושה חלקים . בסעיף 1 (137, c – 142, a) …

קצת על מסייה פרמנידס מה אני יודע

האלה מדברת אל מסייה פרמנידס. ‘ It is meet that thou shouldst learn all things-both the unmoved heart of rounded Truth and what seems to mortals, in which there is no true belief’ (r, 28-30).’Come now and I will tell thee-listen and lay my word to heart’. -the only ways of inquiry that are to …

הנהר של הרקליטוס

הפילוסופיה של הרקליטוס להיות חכם, לדבר באופן תבוני, זה לומר את האמת; ואנחנו יכולים לעשות זאת רק על ידי דיבורים על הקוסמוס הזה, שהוא זהה לכולם ( שם, …הנהר של הרקליטוס Tags: greek tragedy, Heidegger, Parmenides, אונטולוגיה, אפלטון, דיאלקטיקה, הגל, היידגר, הרקליטוס: פילוסוף יווני קדם-סוקרטי, ספרות, פילוסופיה, פילוסופיה יוונית, פרה-סוקרטיים, פרמינדס

The Sophistic Theory of Protagoras

I would like to briefly analyze the best known Sophistic Theory, namely that of Protagoras. If we take literally what is said about Protagoras in the Theaetetus (161, a -168, c), we see that Plato ranks Protagoras among the “Heracliteans” (in the broad sense). Indeed, Plato puts in the mouth of Protagoras the following summary …

Empedocles and the Parmenidean Poem

Judging from the evidence that has come down to us, Empedocles’ philosophical value seems to be inferior even to that of Anaxagoras. In any case, we are not shocked by the mockeries of Plato (cf. in particular Soph., 242, a) and the (quite relative) praise of Aristotle (cf. Met., 985 4-22 and 1000 “25) seems …

פרמינדס מול תאלס הערה קצרה

“תאלס” שם זה הועלה במרכאות כך שהוא לא מתייחס לתאלס “ההיסטורי” של המסורת, אלא לדמות “היפותטית”, שכל מה שאפשר לומר עליה בוודאות הוא שתאלס באמת חי אי שם כלשהו בשלב כלשהו. , אם כי ככל הנראה לא ניתן לומר דבר נוסף על כך. תאלס היה הפילוסוף האותנטי הראשון, כלומר על האיש שהיה הראשון שהיה לו …

פרמינדס אקדמי כמעט

אחת הטענות היפות, ואין הרבה כאלה, טוענת כי פרמינדס מבלבל בין המשמעות הכללית, הנחבאת כדקדוק, ועכשיו יוצא למציאות כטענה: einai אמת שמתגלה, מופיעה, כך, כשיח של אמת, [לעומת דעות, doxa, זה שמתהלך באי הוויה, משום] החיבור המילולי to be, להיות זה להיות קבוע: האמת כהוויה being, לעומת זה שבתנועה, in flux, זה שנראה לעין. מכאן, …

הגל: האני מדבר בין פרמנידס לבין הרקליטוס

אם המושג הוא האחדות הבסיסית או הייחודיות של כל השיח הפילוסופי, הרי שהשיח יכול להיות מוגדר כ”שיח המדבר את עצמו כמו שהוא מדבר על משהו [שאינו עצמו, עדיין] ״. אחדות זו איננה חושפת עצמה אלא בהדרגה, לאמור :רק בהיסטוריה של המחשבה עצמה כאני היסטורי. כדי להתחיל פילוסופית, כלומר להגיע לשיח על המושג או הלוגוס, אנחנו …

Exit mobile version