מהפכה צרפתית

אדמונד בורק. היסטוריה = Prescription והמהפכה הצרפתית

מושג ההתיישנות חוזר לאימפריה הרומית, כאשר התעורר צורך בשיטה שלפיה קרקע פרובינציאלית, שאינה מוחזקת בבעלות אזרחית או נרכשה על ידי usucapio (בהחזקה שהיא מעין חכירה המתמשכת לאורך תקופה של שנתיים), עדיין יכולה להיות תחת חזקת “בעלות” לאחר החזקה לאורך תקופה ארוכה יותר, הנעה בין 10 ל-20 שנים. בהתחלה זה היה יותר לטעמי הגנה על הרכוש הפרטי באם נטען לבוררות. אחר כך, הייתה טענה חזקה יותר לדבר עצמו, לבעלות פרטית פרופר, הווה אומר, פוזיטיבית. המושג הזה הוא לתחום הקניין הפרטי ואין לו מהלכים מבחינת חוקים ציבוריים. כך או כך, או עד כדי כך מושג ״ההיסטוריה״ לא היה בעל המשמעות המאוחרת שלו, שאדמונד בורק נזקק לחזור לחוקים של רכוש פרטי באימפריה הרומאית, כדי לייתן משמעות דומה למה שיהיה ״היסטוריה״. עכשיו, כל זה לא מקרי, כי האסכולה ההיסטורית, שראשון מייצגיה היה henry fucking something maine ? צריך לבדוק את השם? שכתב ספר חמוד על החוק הקדום, קמה על בסיס בורק, וכריאקציה למהפכה הצרפתית, ולאפשרות לטעון נגד פבריקציה, יצירה, כל מה שהוא לא ״צמיחה״, של קודים וחוקים וחוקות (או גם: מהי מהפכה, מנקודת מבט זו? תשובה: הפנייה הישירה מהחוק הפוזיטיבי לחוק הטבעי. המהפכה הצרפתית, רובספייר, או כל מי שתיקח: כאן החוק חל. זהו חוק חיובי שאין לו תוקף מהותי, ובטח לא אם הוא סותר את חוק הטבע. הפנייה מהחוק הפוזיטיבי אל הטבעי הייתה עקרון המהפכה הצרפתית. והאסכולה ההיסטורית ניסתה להפוך את זה לבלתי אפשרי לעתיד. אפשר לומר שהתודעה ההיסטורית, כלומר המודעות להיסטוריה, תפסה את מקומו של חוק הטבע. כעת זהו תהליך ארוך מאוד העובר לאורך המאה התשע-עשרה, ואולי הוא התגשם רק בסוף המאה התשע-עשרה. אבל עדיין, באופן עקרוני, זה היה שם מההתחלה. ישנו חיבור מאת טרולטש, היסטוריון גרמני. בנושא זה, על החלפת חוק הטבע בתודעה ההיסטורית, שתורגם על ידי ארנסט בארקר, בתרגומו לגירק. המשפטנים הגרמניים היו חזקים בעניין).כך ההיסטוריה יכלה לתפוס אז את המילה prescription אצל אדמונד בורק, ברטרו, ואתה או חברך יכולים לתפוס phd על זה, שם תגלו כי המשמעות המקורית של ההיסטוריה היא חקירה, ומכאן הצורך ב -prescription הרומאי לבורק. ! מאיפה הוא הביא אותו ביתר ספציפיקציה, כי זה על חוק רכוש פרטי ואין בזה שימוש בספרות הפוליטית לפני- הנה לך שאלה שמגרדת פילוסופיה פוליטית, ועדיין לא פילוסופית או ולא פוליטית, לכן פרקפט למתיימר לפילוסופיה פוליטית בימינו. (אני מציע לכם נושאים ל-phd פעם בשבוע, שבועיים. אני רק מתאר את הכאב הראש שמאן אמאשלו יעשה מכל הצעה כזאת, ובכך אני נרגע). בכל מקרה, תגיד מה שתגיד על רובספייר, וממש איכפת לי מה דעתך עליו, חוקות (רדיקליות) הן לא למשאלי עם: חוקות מכוננות אם למילים יש משמעות.

/ אבל לא חשוב כל כך. מושג ההתיישנות prescription אצל בורק, דוגמאות:

ראה בתוך קונטקסט ומשמעות ליטראלית כמו מחזיקה בתוכה טענה בעלת תוקף חוקי שבאה מהטענה ההיסטורית עצמה, ״ההתיישנות״, כבר בביטוי הראשוני שלה בתוך “REFLECTIONS ON THE REVOLUTION IN FRANCE”

“They despise experience as the wisdom of unlettered men; and as for the rest, they have wrought under ground a mine that will blow up, at one grand explosion, all examples of antiquity, all precedents, charters, and acts of Parliament. They have “the rights of men.” Against these there can be no prescription; against these no argument is binding: these admit no temperament and no compromise: anything withheld from their full demand is so much of fraud and injustice. Against”

Excerpt From
Complete Works of Edmund Burke
Edmund Burke
This material may be protected by copyright.

הלונג ווסטאג׳ מזדקר כאן למשמעות שהאסכולה ההיסטורית תחליף במילה היסטוריה כמושג, שם:

“If they had set up this new, experimental government as a necessary substitute for an expelled tyranny, mankind would anticipate the time of prescription, which through long usage mellows into legality governments that were violent in their commencement. All those who have affections which lead them to the conservation of civil order would recognize, even in its cradle, the child as legitimate, which has been produced from those principles of cogent expediency to which all just governments owe their birth, and on which they justify their continuance.”

Excerpt From
Complete Works of Edmund Burke
Edmund Burke
This material may be protected by copyright.

וזאת רק חלק מהמהפך הניתן ל-nature עצמו כביטוי של growth, ״היסטוריה״, שמתחילה בכותרת של בורק לאחד מכתביו המוקדמים: “A VINDICATION OF NATURAL SOCIETY”

Excerpt From
Complete Works of Edmund Burke
Edmund Burke
This material may be protected by copyright.

לבצע מחקר בטכנולוגיה של היום זה שתי דקות רוץ. עכשיו, אחזור לעצמי. המשך יום מעניין לכם.

%d בלוגרים אהבו את זה: