פרגמנטים 53, 80. 102, 124- הרקליטוס – מלחמה

פרגמנטים 53, 102, 124- #הרקליטוס – #הגל הרקליטוס 53 המלחמה היא האב [גברים] של כולם, מלך [של] כולם והיא מראה כמה [גברים] כאלים, חלק כבני אדם, היא עושה כמה [גברים] לעבדים, חלקם [משוחררים לחופשי]. הרקליטוס 80 ״הולם זה לדעת שמלחמה היא משותפת, מאבק הוא צדק / right , וכל הדברים מתהווים להיות בהתאמה על פי …

הרקליטוס פרגמנט מספר 1

הרקליטוס פרגמנט מספר 1 אף שהלוגוס הוא תמיד [אמת/ אמיתי], בני אדם תמיד לא מבינים ]אותו], הן לפני שהם שומעים את הלוגוס והן ברגע שהם שומעים את הלוגוס; שכן אף על פי שכל הדברים מתהווים על פי הלוגוס, הם [בני האדם כ״רבים״] נראים כמו חסרי ניסיון, [כאשר הם] חווים גם מילים וגם מעשים מהסוג שאני …

ניטשה ומוצרט אגב וגנר; ניטשה, הרקליטוס; הערות

ניטשה ומוצרט אגב וגנר; ניטשה, #הרקליטוס ; הערות. רוסו אומר כי לא משנה כמה אתה מנסה להרוג את האלילים שלך, הם לא באמת מתים. במידה מסוימת, זה הרבה יותר חכם מהעניין של ניטשה עם הרג האב בפילוסופיה. לא הורגים את אבא. הוא תמיד יחזור. הדרמה של המלט מוכפלת ביתר שאת במצב שכזה. על כל פנים, אי אפשר …

הגל: האני מדבר בין פרמנידס לבין הרקליטוס

אם המושג הוא האחדות הבסיסית או הייחודיות של כל השיח הפילוסופי, הרי שהשיח יכול להיות מוגדר כ”שיח המדבר את עצמו כמו שהוא מדבר על משהו [שאינו עצמו, עדיין] ״. אחדות זו איננה חושפת עצמה אלא בהדרגה, לאמור :רק בהיסטוריה של המחשבה עצמה כאני היסטורי. כדי להתחיל פילוסופית, כלומר להגיע לשיח על המושג או הלוגוס, אנחנו …

Exit mobile version