המלט ואופליה, בעקבות בוריס פופלבסקי

המלט ואופליה, בעקבות בוריס פופלבסקי המלט, אז אתה עוזב … אוי, בבקשה תישאר איתי! .. ניגע בקרקע, ובעודנו בוכים, נהדוף את הצער מרוב עצב! .. נשמח, עד דמעות, לבייש עוד נצליח, את כל הצער הארצי! .. אנחנו נצעק מעצב, כמו שאף אחד לא צרח לפנינו!  המלט. בבקשה, דע לך כי אהבה יכולה להמיס שלגים! תיגע בקרקע …

הגל. מוות. אהבה. דיאלקטיקה למשפחה הכרה

הדיאלקטיקה מן האהבה ומוות: הגל הגל מחליף את ההכרה באהבה והופך את האהבה לאפשרית כאהבה, כלומר, האהבה כמאפשרת סיפוק אנושי, רק על בסיס המאבק להכרה. במילים אחרות, כדי להבין את המאבק להכרה ואת כל סיפור האדון והעבד, אתה חייב להתחיל באהבה ובאין נמצא של היש של האהבה, עבור הגל, בפנומנולוגיה. במילים נוספות, מה שמאפשר את …

Exit mobile version