אד הומינם

"כל טיעון אד הומינם הוא טיעון דיאלקטי." עכשיו מה זה טיעון אד הומינם? חלק ממכם יידעו את זה. מהו טיעון אד הומינם? תלמיד: טיעון המכוון נגד אדם, ולא נגד נושא. מורה: לא. זה לא מספיק מדויק. בטיעון אד הומינם הכוונה היא שהנחת היסוד שממנה אתה מתחיל ניתנת על ידי היריב / חבר בשיחה שלך, בדיאלוג …

האג

ה"אדם" יכול להיות "ידיד" או "אויב" של המדינה. כעת אין קשר בין "חברים" ל"אויבים" מלבד זה של הדרה הדדית (שהיא - כאשר היא מתממשת לחלוטין - מלחמה עד מוות, הנקראת מלחמת ההשמדה) - כלומר, ביטול האינטראקציה. לכן אפשר לומר שאין אינטראקציה נכונה מה שנקרא בין "חברים", מצד אחד, לבין "אויביהם", מצד שני. המדינה נוטה להתגבר, …

Plato on The Life of Philosophy: Discourses on Phenomenology (Anthropology>Psychology> – logy, Dialectic: Beauty. Eros. Justice. Speech. Academy. Going towards & most specifically! Related to The Ideal Life of the Philosopher.

Plato on The Life of Philosophy: Discourses on Phenomenology (Anthropology>Psychology> - logy, Dialectic: Beauty. Eros. Justice. Speech. Academy. Going towards & most specifically! Related to The Ideal Life of the Philosopher. Phenomenology (Anthropology>Psychology> In fact, Plato would not have spoken of phenomena at all if he had not wanted to speak, certainly not "at all …

S IS P (a bit of/into Plato’s Dialectic )

The motives which led Democritus and Plato to postulate an Objective-Reality, supposed to be in relation to empirical-Existence while being radically distinct from it, and which does not determine in either of them the structure that both assigned to this Reality were, in fact and for us, the same. Namely, the desire to replace the …

A Very Short Introduction to Hegel’s Phenomenology (Kojeve)

6 דק'  ·  The Only Introduction One Needs For Hegel's Phenomenology (an introduction to the trick or rather "power" of the Phenomenology as an Introduction in itself): the principal advantage of the Introduction that is phenomenologcal (in the Hegelian and non-Husserlian sense, that is, in fact the Platonic sense of the term) consists in the fact …

Exit mobile version