אד הומינם

“כל טיעון אד הומינם הוא טיעון דיאלקטי.” עכשיו מה זה טיעון אד הומינם? חלק ממכם יידעו את זה. מהו טיעון אד הומינם? תלמיד: טיעון המכוון נגד אדם, ולא נגד נושא. מורה: לא. זה לא מספיק מדויק. בטיעון אד הומינם הכוונה היא שהנחת היסוד שממנה אתה מתחיל ניתנת על ידי היריב / חבר בשיחה שלך, בדיאלוג שלך איתו בעצם… אתה טוען מהנחות היסוד האלה וזה לא רלוונטי לטיעון הזה האם הנחות אלו נכונות או לא. אבל די בלהפריך אותן כדי להפריך אותו, וזה, אם הוא ייתן לך משהו להתחיל איתו… ומה שהוא מעניק לך זו הנחת היסוד. ואז תסיק מזה מסקנות; ואם המסקנות הרסניות לעמדתו, אז היא מופרכת. עד כדי כך הטיעון יכול להיות בעל ערך רב, אבל הוא לא כמובן טיעון מדעי ממש, כי הוא לא מתחיל מהנחות יסוד נכונות בהכרח ולפיכך אנו רואים כיצד. . . וכל זה . . . קשור לדיאלוגים האפלטוניים. אפשר לשאול: האם הטיעון הוא בתוך האינדיבידואל, או סוג של אינדיבידואל? אבל זאת כבר שאלה מרחיקת לכת לעכשיו… במקום, נאמר: האם בטיעון אד הומינם כדיאלקטיקה פרופר (הערת עורך: במשמעות עכשיו של דיאלוג, תזה ואנטי תזה על בסיס היפותזה מובלעת הנקראת לחשיפה…) יש תן וקח הדדים? גם. או זאת הגדרה אחרת של אותו עניין, כאילו…עניינו אנו. ואפשר לומר (עורך: חוץ מההבדל של ההתחלה, שאני מתחיל במה שהוא נותן לי כהיפותזה לטיעון ולא באפוריה עצמה…) כי בפרזנטציה או באקספוזיציה המדעית אין בהכרח תן וקח. יכולה להיות אקספוזיציה קוהרנטית ללא כל תן וקח, והאחרון הוא גם, כמובן, חלק מהטיעון של אד הומינם כטיעון דיאלקטי, כשם שנאמר על ידי אריסטו עצמו אגב, בתחילת הרטוריקה. === כל זה לקוח מתחילת השיעור הראשון על הרטוריקה של אריסטו. המורה היה רוצה לנסוק לכל כך הרבה מקומות, אבל הוא התחיל במה שנתנו לו: התלמיד טען כי זה ״טיעון המכוון נגד אדם, ולא נגד נושא״, גופו של אדם ולא גופו של עניין, וכל השטויות שכל המזייני שכל האקדמיים, חלקם אפילו פילוסופים פחחח של פח, מקשקשים בתגובה נעלבת, כאילו מישהו אמר להם פעם את האמת, קרי, שהם אידיוטים אחו-שרמוטה. אז חלאס עם זה, ועוד לטעון כי טיעון אד הומינם זו טעות לוגית הלקוחה ממה שאריסטו אמר…וזה עוד כקומון נויילגד… מהטקסטבוקס… בורות אינסוף. ===טוב יאללה יוסי. לא, השואה לא קשורה לזה. מה עם הפלאפל? הבנתי. ממשיכים בשיעור. קרא את הפסוק הבא (עורך: פסוק. ״רטוריקה״ נו: שהיהודים לא יבהלו מהפאגאני).


מזכיר! הנה אריסטו בטיעון מעניין על זה. אני חושב שזה מאד רלוונטי לימינו, ספקנות וכולי, וקשור לאד-הומינום. תוך כדי שכתבתי על משהו אחר…אולי יעניין אותך: It is interesting to note that Aristotle fully realized the situation (seeing very well that the “philosophers” who “speak” to deny the very possibility of Discourse [properly speaking, that is to say, having a de-finite meaning and thereby developing into a discursive Knowledge which is integrated into the System of Knowledge] are nothing other than the sophisticated Rhetoricians, headed by Heraclitus, who does not accept the ” Principle of contradiction”). According to Aristotle, one cannot “refute” (i.e. contradict) someone who does not claim to be telling a “truth” (i.e. who does not say that he is speaking In the proper sense of the term); but he, who says that he discursively affirms the impossibility of all discourse, speaks in the proper sense of the word and “contradicts himself” in doing so, since he contradicts (in speaking) what he says (in speaking of the Discourse as such and therefore also of the discourse which is his own) (cf. Met., K, 5; 1062, 32-1062, 11).

בקיצור: argumentum ad hominem הוא לא שתי המילים האחרונות, אם מתעקש על הלטינית שלמדת מהלטיניות בפורנו: a1628 J. Clare Conuerted Iew (1630) 114 You must..distinguish, when a Father writeth doctrinally..(ex professo) of any subiect, from that, which he writeth..in heate of dispute with his Aduersary:..in this later kind, he often disputeth, ad personam. או אי די או הפלא הזה שכל שפה צריכה!

האג

ה”אדם” יכול להיות “ידיד” או “אויב” של המדינה. כעת אין קשר בין “חברים” ל”אויבים” מלבד זה של הדרה הדדית (שהיא – כאשר היא מתממשת לחלוטין – מלחמה עד מוות, הנקראת מלחמת ההשמדה) – כלומר, ביטול האינטראקציה. לכן אפשר לומר שאין אינטראקציה נכונה מה שנקרא בין “חברים”, מצד אחד, לבין “אויביהם”, מצד שני. המדינה נוטה להתגבר, או לספוג, את כל “אויביה” (מלחמות השמדה או כיבוש), ואם היא לא מצליחה, היא מנסה לבודד את עצמה מהם פוליטית ככל האפשר (אידיאל האוטרקיה). נטייה זו לבידוד מתורגמת לתחום המשפטי באמצעות העובדה ש-Droit (לאומי) שאושר על ידי המדינה מוחל רק על אזרחים. זרים, כביכול אויבים, הם בהגדרה “מחוץ לחוק”. בדרך כלל אומרים שלאדם יש את ה”Droit” לעשות כל דבר לאויב: להרוג אותו, לשדוד אותו וכן הלאה. אבל במציאות אין כאן שום “Droit”, אלא פשוט היעדר Droit: הזר אינו נושא Droit; או ה- Droit אינו חל על יחסים בין זרים או עם אזרחים. באם אין אינטראקציה אמיתית בין A ל-B אם A, או A ו-B, הם זרים, אז אין (גם) מצב משפטי כלל. / אם א’ אזרח וב’ זר, כלומר אויב, המדינה מעמידה את עצמה בכל המקרים לצדו של א’. לכן היא לא חסרת פניות ולא דיסאינטרסנטית; זה לא מצב של שופט (שלישי) אלא של מפלגה, ולכן המצב הוא פוליטי אבל בכלל לא משפטי. כאשר א ו-ב שניהם חברים, המצב הוא, לעומת זאת, בהכרח משפטי; שכן אם המדינה לוקחת את א’ וב’ בהיבטים הפוליטיים שלהם כ”חברים”, הם שווים במובן זה ששניהם חברים ולא אויבים. לפיכך הם ניתנים להחלפה – כלומר, המדינה היא חסרת פניות והיא גם “חסרת עניין” במובן זה שנציגה, כלומר הממשלה בתפקידה כשופט, יכול להיות כל אחד בכלל. אכן, כל בן ארצו הוא חבר לכל בן ארצו אחר: לכן כל שופט יתייחס אליו כאל ידיד. כל יחסי הגומלין בין חברים פוליטיים יכולים אפוא ליצור מצב משפטי ממשי במובן זה שהמדינה יכולה למלא את התפקיד של שופט חסר פניות וחסר עניין (חוסר הפניות והדיסאינטרנטיות הבא לידי ביטוי במשפט בין א׳ וב׳, שבה הזהות של א׳ וב׳ לא חשובה, וא׳ יכול להתחלף בב׳, והתוצאה עדיין תהא זהה, כבתוך וביחס לסטטוס המשפטי השווה- שעה שהמשפט מוכרע על פי המקרה ולעיקרון המקרה). בלי יכולת שכזאת, אין סמכות למשפט. / אפשר לומר, אם כך, כי האפשרות של יחסים משפטיים היא הביטוי בתחום ה-Droit לעובדה הפוליטית של “ידידות”, בעוד שהיחס הפוליטי של ידיד לאויב מתבטא משפטית באי-אפשרות של מצב משפטי ממשי. אבל כדי שבאמת יהיה מצב משפטי בין “חברים”, על שופט המדינה עדיין להיות חסר עניין במובן זה שהוא לא בו-זמנית צד, מרכיב של האינטראקציה שהוא שופט. כעת, אם נדרשים א’ ו-ב’ בתפקידם כאזרחים, המדינה נמצאת בעצם עובדה זו באינטראקציה פוליטית איתם. לכן היא תמיד צד ואינו יכול להיות שופט במובן הנכון של המונח. כדי שיהיה מצב משפטי, אם כן, יש צורך 1) שהמדינה קשורה לחברים פוליטיים, ש-א׳ ו-ב׳, המקיימים אינטראקציה, הם אזרחים; ו-2) ש-א׳ ו-ב׳ נמצאים באינטראקציה לא פוליטית ביניהם, כך שהמדינה יכולה להיות חסרת עניין בטיב האינטראקציה ביניהם ולא להיות צד שעה שהיא אמורה להיות שופטת. / בחברות מפותחות יותר, לאט לאט, ה-Droit משתרע מעבר לגבולות הלאומיים. כך מוסיף המשפט הרומי ל- jus civile הלאומי [החוק המחייב את האזרחים הרומיים] jus gentium [חוק המחייב את כל העמים], אשר חל גם על מי שאינם אזרחים. כמובן, זה רק עניין שם של “נתינים רומיים”, של תושבי האימפריה הרומית. אבל באופן עקרוני, אפשר להחיל את זה על כל מי שהוא (השוו את הרעיון הרומי של jus naturale [חוק טבעי או זכות], נפוץ למין האנושי), ובדרך זו מיישמים אותו במדינות מודרניות. אבל ההבחנה בין jus civile ל- jus gentium, שהרומאים שמרו עד הסוף, מלמדת שבמקור Droit למעשה, כלומר, Droit באישור המדינה, הוחל רק על נתינים. בכל מקרה, אם המדינה שופטת זר, זה בגלל שהיא מדמה אותו, במישור המשפטי, ל”חבר” – כלומר לאזרח. ליתר דיוק, הוא מופשט מההבדל הפוליטי בין חבר לאויב, כאשר המתדיינים נלקחים בהיבט הלא-פוליטי שלהם – כלומר, אם תרצו, כ”נייטרלים” מבחינה פוליטית (בפוליטיקה, אין ניטרליים: הלא-ידיד הוא בהגדרה אויב ולהפך. להתייחס לאדם או לחברה, או בעצם מדינה, כאל “נייטרלי”, זה פשוט לא לקיים איתם יחסים פוליטיים; זה רק לקיים יחסים כלכליים, תרבותיים, דתיים וכן הלאה). מעשית, זה אפשרי כל עוד היחסים הפוליטיים נשארים בפוטנציאל – כלומר כל עוד השלום שולט. בזמן מלחמה, אזרחי האויב הופכים שוב ל”אויבים” פוליטיים ובכך מפסיקים להיות נתינים של אותו Droit . הם נהיים שוב “מחוץ לחוק”. כמובן, במדינות מתורבתות, אזרחי אויב לא נמסרים לגורלם. יש להם מעמד. אבל למעמד הזה כבר אין שום דבר משפטי. עניין פוליטי בלבד. בכל מקרה, ה-Droit שתקף עבור אזרחים מפסיק להיות מיושם אוטומטית על אויבים. / בקיצור, ברגע שהיחס הפוליטי של ידיד-אויב מתממש, היחס המשפטי נעלם, או עובר למצב של פוטנציאל, שאינו מיושם עוד על ידי המדינה. לכן, המדינה מיישמת את ה-ה-Droit שלה על זרים רק אם היא לוקחת אותם בהיבט הלא-פוליטי שלהם, אם היא לא מתייחסת אליהם כאל “אויבים”. במילים אחרות, זה ה-ה-Droit שנקרא אזרחי שמוחל עליהם, ולא ה-ה-Droit שנקרא ציבורי (שאינו, יתר על כן, ה-Droit כהלכה מה שנקרא). המדינה רואה אותם כחברים בחברה שנוצרה על ידי מכלול המשפחות, או כחברי החברה המורכבת על ידי מכלול היחסים הכלכליים וכו’. בדרך זו ברומא, זרים נהנו מה-ה-Droit של [נישואים] ו-ה-Droit [סחר או מסחר], אך לא מה-ה-Droit של המדינה וכך זה תמיד. שום מדינה לא תעניש זר כי הוא היה עריק בארצו, או בוגד, וכן הלאה, והיא לא תדאג לגבי ה-Droit שלו להצביע , וכן הלאה: כי זה לא מתייחס אליו כאל נושא ה-Droit של מדינה זרה אלא כאל “אדם פרטי” שאינו אזרח, רק בן משפחה, סוחר, וכן הלאה. / מכאן זה ברור שאין מצב משפטי בין הישראלי לפלסטיני, שנשפט, moreover, רק מהפן האזרחי, כך כאוייב. קיומו הוא הפיכתו של המשפט במקרים האלה למשפט בינלאומי (במקרה הטוב) ונראה, עוד נראה, שעוד זה כנראה, שכנראה אין סוף לדחקות, או אולי ככה? {{{הבה נניח שקבוצה של צרפתים מקימה בצרפת אגודה של עושי רע. לחברה זו יכולה להיות דרויט המתאים לה: כללים משפטיים, סכסוכים אמיתיים שנשפטו בהתאם לכללים אלו על ידי “שלישים חסרי עניין” (שנלקחו מתוך החברה), ואכיפת פסקי דין אלו על ידי מעין משטרה פנימית. לכן הדרויט שלה יהיה אמיתי. וזו הסיבה שהסוציולוגים צודקים לדבר על “דרויט השודדים”. אבל החברה הזו אינה מבודדת; היא לא אוטונומית: שכן כל חבר הוא גם אזרח צרפתי. כעת ככזה הוא יכול לחמוק, אם ירצה בכך, מהדרויט המדובר. די לו ללכת ולראות את המשטרה הצרפתית כדי שתגן עליו בצורה יעילה (לפחות עקרונית) מפני הפעולה ה”שיפוטית” של חברי האגודה (תוך כדי אולי ענישה בגלל חברותו הקודמת חברה זו – אבל זו שאלה אחרת). הסיבה לכך היא ש”חוק השודדים”, בעודו חוק וחוק אמיתי, הוא אמיתי רק בפוטנציאל. כל המרכיבים המכוננים של החוק באמת קיימים שם, אבל הם באופן עקרוני חסרי השפעה; שכן החברה עצמה קיימת רק “במקרה”. “באופן עקרוני”, המשטרה הצרפתית הייתה צריכה לחסל אותה. /עכשיו, אולי ככה זה, אולי זה בדיוק מה שצריך להיות עם מדינה סוררת על פי החוק הבינלאומי. / כעת, ברור שהדרויט הבינלאומי הציבורי אינו שונה במהותו מ”דרויט השודדים” בכל הנוגע למציאותו: מציאות זו היא רק בפוטנציאל, שכן דרויט זה הוא אופציונלי בלבד. כאשר שתי מדינות נכנעות לבוררות של שלישי (או – שזה אותו דבר – לבוררות של בית דין בינלאומי, חבר הלאומים, או אפילו של “דעת העולם”), יש מצב משפטי אמיתי, שכן כל היסודות (השופט והצדדים) הם אמיתיים. אבל כיוון שבוררות זו היא אופציונלית, הזכות האמיתית הזו קיימת רק בפוטנציאל. שתי המדינות החברות והבורר במדינה יוצרים “חברה” המרמזת על דרויט אמיתי. אבל כל חבר יכול לעזוב את החברה הזו ולהקים חברה “מבחוץ”. זכותה האמיתית של חברה זו, אפוא, אינה מתממשת בהכרח. / במקרה של סתירה כזאת, יש צורך להשלים את הדרויט המקורי – כלומר לשנות אותו. בטוטאליות של הזמן, נאמר: ולכן הוא השתנה כי בהיותו אמיתי, לא ניתן היה לממש אותו. ובדיוק בגלל זה אומרים שהוא אמיתי בפוטנציאל: יש לשנות אותו כדי לממשו, המציאות שלו היא מציאות של התהוות. / זה מתחיל בזה שהדרויט הצרפתי לא יכול לטעון לזהות עם הדרויט של השודדים, ונגד האזרח הצרפתי. במילים אחרות, הדרויט הבינלאומי לא יכול להיחטף על ידי המדינה הסוררת. / ההתהוות היא שאי אפשר לתת האג להאג בלי לקבל האג בחזרה. / האג.

Plato on The Life of Philosophy: Discourses on Phenomenology (Anthropology>Psychology> – logy, Dialectic: Beauty. Eros. Justice. Speech. Academy. Going towards & most specifically! Related to The Ideal Life of the Philosopher.

Plato on The Life of Philosophy: Discourses on Phenomenology (Anthropology>Psychology> – logy, Dialectic: Beauty. Eros. Justice. Speech. Academy. Going towards & most specifically! Related to The Ideal Life of the Philosopher.

Phenomenology (Anthropology>Psychology>

In fact, Plato would not have spoken of phenomena at all if he had not wanted to speak, certainly not “at all costs”, in the manner of the Heraclitean sophistic rhetoricians, but on condition of being able to remain silent after having said (everything?) which cannot be contradicted, but only re-said (instead of being silent with Parmenides, after having contradicted everything that is said). However, on the one hand, Plato could not deny that one speaks in fact of phenomena (if only by contradicting oneself). On the other hand, the One-all-alone being ineffable and the Discourse (Logos) being essentially Two, even double or de-doubled, Plato was not absolutely sure that one could speak of something other than phenomena which “double” the ideal or ideal Objective-Reality. More exactly, Plato seems to have realized (before Aristotle told him) that in the World in which he lives, the fact that Man cannot speak “in truth” of the ideal Objective-Reality (nor be silent on the One-all-alone) is a phenomenal risk (even if nothing can be said of it as “true” in the sense of the non-contradictory), once the sensible World has no direct or “immediate” (discursive) access to the Cosmos noetos (nor to the One-all-alone). For only phenomena are given to it immediately” (or “intuitively”). And this is necessarily (or is contradicted everywhere and always, even sooner or later) that he can, if he loves and seeks discursive Wisdom (that is to say the “true” Speech which cannot be contradicted nowhere and never because it does not contradict itself when it is said), wanting and perhaps succeeding in speaking of something other than Phenomena, namely Ideas (“identical” or & non-contradictory” in themselves), by saying that the phenomena (of which we also speak, but only while knowing that their are contradicting themselves) only re-produce (in a more or less con-formed or de-formed way) these Ideas, like a Mirror (or two mirrors) reproduced in and by the image (or images) which it reflects more or less perfectly. ./././ —– If therefore Plato, as a Philosopher, wanted to speak of everything, including what he himself says, even of Discourse “in general” or of the Concept as such, he also had to speak of what we speak when we speak of Phenomena, as well as of the very fact that we speak of them. Now, speaking of Phenomena “in general” is to say how and why everything that is said about them is a constitutive element of the discursive “Truth” [which is in fact and for us, if not perhaps for Plato, the uni-total Discourse] is precisely to develop a Phenomenology in the proper and precise sense of this philosophical term. And insofar as Plato spoke of phenomena, it was with a view to such a Phenomenology that he did so. ./././ —–In other words, Plato spoke less about the phenomena themselves than about the fact that they are spoken about and what it means (from the point of view of the discursive “Truth”, in fact “exclusive”, that was supposed to be, for him, the Discourse as a development of the Concept). Moreover, Plato speaks in his Phenomenology much less of the phenomena which are spoken of (but which do not themselves speak) than of those who speak of them. Now, it seems that Plato believed neither in a discursive God nor in the intermediary, “angelic” or “demonic” discoursers, with which (as, that is? with whom) the pagan, Jewish and Christian pseudo-Platonists populated their imaginary universe as soon as Plato himself had left the world in which they lived. The phenomena which speak of other phenomena (speaking or dumb) were, for him, without exception human phenomena. Consequently, the authentic Platonic Phenomenology is above all an Anthropo-logy, that is to say a discourse on the Man-who-speaks (of everything and, sometimes, also of what he says himself). ./././ —–Now, if Plato does not seem to have been absolutely convinced that man (or whoever) can speak without a body, he never doubted that it is not the man’s (or anyone’s) body that is talking about. All his fierce and vicious polemic against neo-Heraclitean or sophistic (as well as Aristotelian, at least in his opinion, which does not seem to have been that of Aristotle himself) bears witness to this. He even devoted a whole Dialogue (Cratylus; perhaps his last, if one does not count the Laws falsified by the “Eudoxians” Aristotelizing Speusippus and Philip of Opus), where he showed (without showing, it is true) that in all discourse properly so called the meaning (“ideal”, unique and one) was something quite different from the morpheme (“material”, moreover multiple and in whatever form) and where it mocked the “scholars” who wasted their time talking (in a necessarily contradictory way) about morphemes, instead of concentrating on the meanings of what is said (including themselves) and the Meaning as such (or as a Concept). ./././ —–Consequently, if men are truly human only insofar as they speak (“in truth” or “in error”), if Man as such is nothing else or more (nor, moreover, less) than the incarnate Logos, we must certainly not limit ourselves to speaking of the morpheme of this human Discourse, that is to say of the somatic Man: we must consider also, even above all and before all, the meaning of discursive human existence, that is to say of psychic Man or, if one prefers, of the (human) Soul. This is why the Phenomenology, which is practically reduced in Plato to an Antropo-logy, is in fact and for us, as for Plato himself, above all and before all, a Psychology (in the broadest and, moreover, authentically philosophica sense of this rather ambiguous term). ./././ —–However, we must not forget what Plato never lost sight of, namely that Philosophy (and therefore the Phenomenology that it implies as a constitutive-element) is only interested in discursive Man, even the discursive Soul, and this only insofar as this Man is animated by the desire to “tell the truth, nothing but the truth and the whole truth”, even to be silent after having said all that which can be said without being able to be contradicted and without contradicting himself. Authentic Platonic Phenomenology will therefore speak of the (human) Soul only insofar as the latter, if not attains, at least aspires to the discursive “Truth”: it will speak only of the philosophical Soul or of Man animated by Philosophy or the love of discursive Wisdom, by indicating how or the way on which such a Soul can hope to find one day what it seeks.

Phenomenology (Anthropology>Psychology> – logy, Dialectic

Therefore, the Psycho-logy that is the Phenomen-ology that Plato reduces to an Anthropo-logy is essentially a -logy, even a “Dialectic” (which one cannot, moreover, dissociate from an Ethics, even of an erotic Aesthetics, since a Philosopher must speak of everything and since one can speak in truth of what one does only by really doing what one says). If one wants to use Hegelian and modern terminology (which is not, moreover, mine), one must say that Plato’s Anthropology is not a Psychology or a discourse on the Soul, but a “Phenomenology of the Spirit or “Science of the experience of Consciousness (as another title of Hegel’s PhG)”, that is to say a (true) discourse on the way which the man who speaks to tell the truth (or who, at least, would like to be able to do so) takes on himself (or should take on himself). Only, if the aim or the intention of Plato’s Phenomenology is genuinely “Hegelian”, the result or the solution found therein is specifically Platonic. Contrary to Hegel, Plato does not want to admit at any price that the “Spirit” (or the Logos) “is” and is, in fact, “Time” (Geist ist Zeit). He agrees at most to admit, with Xenophanes (to cite only the latter), that “the gods did not reveal all things to men from the beginning, but (that in seeking), they find in time which is best” (Burnet, 133). …./././ —–For Plato, as for all “Eleates (or Theists) whoever they are (by definition radically anti-Heraclitean”), “the best of all that men find over time” (or in the course of the universal history) has been present since always or “from all eternity”. Plato would also subscribe with both hands to what the Judeo-Greek Proverbs make (discursive?) Wisdom say [?]: “I been established (by God] from Eternity, from the Beginning, before the origin of the Earth.” (Prov., vin, 22 sqq.) And, in his own terminology, he calls this eternal Wisdom (established in and through Eternity which is the divine One-all-alone)the nightly Cosmos that the phenomenal World of which we speak reproduces, by de-forming it, as in a bad mirror. Consequently, if the a philosophical soul can only look (and not look) in a Mirror, it should only speak about it and about what it sees there in terms of images, only in order to try to see by speaking about it, see, that is, what are “in truth” the real things that this Mirror reflects. Thus the Platonic Phenomenology, far from being the goal and the end, even the completion or the crowning of the philosophical System, is only an introduction into Ideo-logy, which is itself supposed to “introduce” the discursive philosophical Soul into the wise silence of a mystical “Theology”, which takes the place, in Plato, of Onto-logy. …./././ —– Now, if what corresponds in truth to the true meaning of what is said to be true of a phenomenon in a discourse which relates to it and not this phenomenon itself, nor even its & essence, but the “Transcendent idea” that this essence (which de-terminates or de-finishes the phenomena which incarnate it) only re-produces more or less imperfectly, the Soul of the Man-who-speaks could not be either body, of course, neither an “entelechy” or an “action” of this body (as in Aristotle), nor even an active negation of it (as in Hegel, for whom the human “Spirit” is where anthropogenic Action is a Negativity which is pure Nothingness outside of what it “denies”, that is to say of the “body”). The Soul of which the Platonic Phenomenology speaks (which is reduced, in fact and for Plato, to a Psychology) is an entity sui generis, “transcendent” in relation to the “body”, even “independent” of it.
As for the question of knowing what is, for and with Plato, this “transcendent” Soul, even this “Independence” which alone allows Man to speak, with the hope at least of telling the truth, well…it is not so easy to say anything definitive. Because from what we know of it, we cannot know whether Plato himself claimed to have seen it. Indeed, if we don’t simply want to restate the Platonic psychological “myths” (which I have already spoken about; at least not immediately; that is, at this Hic), we have little left to say of what Plato told us. …./././ —–However, two things seem to emerge from the whole of the Platonic Dialogues (including the “myths” that he recounts therein, provided that they are interpreted correctly). On the one hand, the Transcendence of this something that Plato calls “Soul” (Psyche) has nothing to do with (individual) “immortality” in the concrete sense of the word. On the other hand, the Independence (“Autonomy”) of this “Soul” is what was later called “Freedom” (or “free will”). Now, in fact and for us, if not for Plato himself, the affirmation of this “Transcendence” contradicts that of “Freedom” and vice versa. …./././ —- Be that as it may, the Phaedo (if not Phaedo himself) is there to tell us that one cannot “demonstrate” the immortality (survival or pre-existence) of “individual souls”. The so-called “proofs” produced by Socrates are in his eyes only “sophisms”, even if their “contradictions” (barely camouflaged) are not seen by anyone present (including Plato, which, nota bene, is not part of it, any more than Aristippus, for that matter). However, these people show by this very fact that they are not “philosophical souls”. It is here where Socrates (for “pedagogical” reasons) ends up in telling these “unfortunate people” “edifying stories” in which he himself does not believe. As for the philosophers (although absent) who would perceive the “irony” of Socratic discourses, they need neither “myths” nor immortality. Because Socrates showed them that the Idea (of Life or of the Organism?) is eternal and that one can speak about it without contradicting oneself and without being contradicted. Now, if we have already said all that we can say without contradicting ourselves, is it so important to be able to say it again in perpetuity? these re-sayings, after all, can only benefit others (“pedagogies”), but not to the philosopher himself. So this one can be content with having said once all that he has done as a philosopher and “die in peace” (even if he could not do all of that, i.e., philosophy itself). And this is why the dying Socrates constantly fell back into a silence which he would certainly not have broken until his death if the chatter of a Simmias (and a “mythical” Cebes) on the “immortality” had not forced him to do so (cf. Phaedo). As for the Transcendence that Socrates believed he had shown (if not de-monstrated), it consists in the adequacy, even in the “coincidence” of the meaning of what a Philosopher says while speaking “in truth”, with the Eternal idea of ​​which he speaks, without forgetting to put it in relation with Eternity (ineffable). …./././ —–The Soul is therefore “immortal” only insofar as it is Logos, that is to say the Meaning, as being always and everywhere identical to itself, of the Discourse which is “Truth”. Now, it can only be true Discourse with true Meaning if it is independent of all that exists empirically in Extended-Duration, where everything is everywhere and always double or dividing itself without beginning or end, in the sense of goal and term. …./././ —–But as soon as Plato wants to talk about this Independence, he contradicts himself or tries to camouflage the “contradiction” in and through the pictorial language of the myths (which seem, moreover, to have the aim of separating the Philosophers who see their “irony” from those who take them literally, without noticing their “contradictory” character”). …./././ —–Whatever this contradiction (which I will perhaps discuss at the end of my exposition of Platonism) means, one thing seems to be certain. It is because Plato understood that the “Freedom” he has in view is essentially discursive. If Man can speak only because he is “free”, he is only “free” insofar as he speaks (or at least is capable of doing so). In any case, this is what seems to emerge from the ironic interview that Socrates enjoys having with a Heraclitean named Cratylus, supposed to be (according to Aristotle) ​​Plato’s master (and who is, for Plato, a curse -somewhat a resemblance to Aristotle, even his spokesperson, assuming that Aristotle is “consistent” with himself). The whole thing there is summed up in the assertion that the morphemes are ‘arbitrary’. Which means, discourses properly so called (that is to say, endowed with meaning) could come into existence precisely be-cause man is free to attach “absolutely-arbitrarily” the meaning that he sees fit to anything and therefore as much as he wants, according to his good pleasure. Now, all things considered, the human body (and all that it implies or all that follows) is nothing other or more than the morpheme of the meaning that follows the “soul” of man [this meaning being, moreover, imposed or present by the eternal or “transcendent” Idea which corresponds to it and to which it relates, which precisely annuls his “freedom”, the latter being “in truth”, only a spatio-temporal “mirror-image” of an eternal Objective-Reality, situated outside Extended-Duration and anchored in Eternity as such, which has nothing specifically human about it, nor anything discursive, being, in fact, the divine One-all-alone]. …./././ —– Only, to know how this transcendent “Freedom” operates [by impossible] in the phenomenal World, it is to Platonic imagery that one must have to recourse. For Plato himself is content to imagine it and does not claim to know how things happen “in truth” or “in reality”. …./././ —– Now, speaking the language of Plato’s “myths”, we can say that the “phenomenal” Mirror has moving parts, which can “spontaneously”, even “freely” or “voluntarily” re-produce more in the Mirror opposite, since the reflection is not placed in such a way that the image they reflect projects only on the latter…Here is the problem or the opening, then. …./././ —– Insofar as the mobile faculty moves in the right direction, it can be equated with the philosophical soul of a Sage, if and when the faculty has actually placed itself as it should. Now, according to Plato (and contrary to Aristotle), each man can become a philosopher (if not a Sage) & on condition of wanting it well or of really wanting it, while also wanting all that it takes to do it well. And it’s in the right way to orient the animated mirrors or the mirroring souls that Plato’s Phenomeno-logy treats essentially and even exclusively, which he voluntarily reduces to a reason or Antropo-logy which is only interested in Man insofar as he is a Soul that seeks (discursively) the Eternal that it loves Eternity. …./././ —–This is why the Psychology that is Plato’s Phenomenology is not only a Gnoseo-logy, but also, if not a “mystical”, at least a Morality coupled with an aesthetic theory of Love. Only, since this Psychology deals with the Soul only insofar as it speaks (with a view to telling the truth), it is essentially discursive or “dialectical” and therefore a real -logy. In other words, Plato’s Gnoseology is a Dialectic that speaks of the “dialectic” that it is itself. It starts from the “negative” or “contradictory” dialectic of the phenomenal discourses; and it is in the direction of positive dialectic” of Philosophy that it leads. And it is in this sense that it is homologous to Hegel’s “Phenomenology of Spirit”. Only, when reaching its end, Plato’s Phenomenological Dialectic believes not only to re-find its own origin, but also to find the Eternal who was present even before his own past began.

It remains for us to see what the Platonic Phenomenology is, taken and understood as a Gnoseo-logy, which, in Plato, seems to avoid the tortuous paths of historical freedom, in favour of devoting itself to the description of the single path (moreover, applied everywhere and always) which is supposed to lead straight (and therefore in a short time) to the eternal “Truth”: at least wherever men speak and since they do so. כל נקודה כאן עלתה כשלעצמה ובאופן פילוסופי-פרופר, עד הניסיון למצותה, במהלך דיונים אחרים. כאן אנו מדברים רק על מה שאנחנו מדברים. על כל אלה, אחרי שהנחנו כי דיברנו עליהם, כך באופן חופשי, כמו ביחס ברור למה שאנחנו אומרים בפסקה הראשונה: ביחס לדרך הישרה של הפילוסוף לאידיאל של הפילוסופיה. הקוסמוס נואטוס…או שוב: אנחנו עוסקים כאן בכל עניין ועניין רק במקצת, ואקזיסטנציאלית, ביחס לחיים של הפילוסוף.

Beauty

When we look in a mirror, even a little distorting one, it is very rare that we see something beautiful. But it happens. In any case, when we come by the Great Mirror that is, according to Plato, the World where we live, we sometimes see very beautiful things and this less rarely than is sometimes said. . ./././ —–Now, there is no doubt that the phenomenon of Beauty and, more particularly, the beauty of certain phenomena greatly impressed the religious man Plato was. In fact, the world he lived in seemed to him less ugly than it theoretically should have been and, all in all, this world was perhaps worth fleeing without rushing too much. In any case, there were a lot of beautiful things to say and even beautiful beings to whom we can talk. No doubt it is quite difficult to tell anyone why such a thing seems beautiful, and even more, what Beauty is “in itself” and “for itself”. Yet, the following fact is quite clear: phenomenal beauties not only attract attention, but also fix it; and sometimes forever, at least as long as the beautiful remains beautiful. Besides, all that is asked of the beautiful as beautiful (if we ask of it something) is to remain indefinitely in identity with itself, so as not to make itself ugly by deforming itself. This being the case, it is not even asked to multiply, or even to split. . ./././ —–On the contrary, it is admired above all as unique in its kind and, in any case, as one in itself and “simply” beautiful. For the parts of the beautiful are not necessarily beautiful and, moreover, the beautiful qua beautiful is “indivisible” in the sense that it does not really have “parts”. All in all, the beautiful phenomenon presents itself to those who know how to appreciate it at its fair value and use it as it should, like a kind of instantaneous image of a whole enclosed in itself or, more exactly, of a simple “atom” in itself, which should neither move in the surrounding expanse, nor be trans-formed during its own duration, whereas the instant of its local appearance is being supposed to be forever stable (or at least in the place and during the duration of the admiration it provokes, which moreover is generally silent). . ./././ —–That is to say that a beautiful phenomenon presents to the eyes of those who admire it all the essential characteristics of this ideal entity that Plato called Idea. Whatever the de-formations undergone by the images of the Idea, multiplied in and by the phenomenal double Mirror, the beautiful aspect of the images (if they are really beautiful) faithfully re-produces at least one of the perfections of the ideal model, namely, its ideal Beauty. Not, of course, that there can be complete identity. For phenomenal beauty everywhere and always admits degrees: the most beautiful of phenomena could have been even more beautiful, whereas the ideal beauty of the Idea cannot be other than it is; even ideal perfection. But the difference is in some way contained in the limits of the beautiful “as such”, and the Phenomenon is therefore in-definitely remote from the perspective of quantitative sort / degree: it is the difference of more and less; it is not qualitative. Conversely: even if the Cosmos noetos is quite-other-thing that the phenomenal World, it is also beautiful, even if it means being much more so, to the point of being such that it cannot be different. . ./././ —–As beautiful, the Sensible World therefore has, in a way, a door opening onto the Cosmos noetos. In other words, the “phenomenology” of Beauty can serve as an “introduction” to or into the Platonic Ideo-logy. Or again: in contemplating a beautiful phenomenon one could, it seems, speak not only of this phenomenon, but also of the Idea itself (at least as “beautiful” in the sense previously referred to as “atomic” and “eternal”). On the condition, of course, of loving beauty or, at the very least, a beautiful thing.

Eros

However, Plato noted the phenomenon of such a Love or the love of certain phenomena (more or less beautiful) both in others and in oneself. And this love of phenomenon also made a big impression on him, it seems. In any case, he spoke to us several times about Eros. However, from what we have of him, he does not do this “openly”. Sometimes Plato forces Socrates to hide under a cloak, sometimes he uses other spokespersons, often to be frankly suspected as to their philosophical value and sometimes he uses dubious (“Diotime”) entities. Moreover, it is not easy to know what Plato really meant by speaking to us in this playful tone. But it seems certain that he connected the phenomenon of love with phenomenal beauty and, to some extent, with Philosophy. . ./././ —– Plato did so, it seems, because of two things that struck him about the erotic phenomenon (in the broadest sense and possibly also “asexual”). On the one hand, far from dividing and multiplying phenomena, Eros re-unites them: far from wanting to oppose the Beloved (in a Struggle in the proper sense, that is to say in in the end “bloody”, if only for “Recognition”), the Lover wants to unite with him (physically or “morally”) and this in a union if possible “eternal” and in principle “monogamous” or “exclusive” (unless it is a question of loving everything and everyone, as God is supposed to do, even though he is said to hate the “wicked”). On the other hand, the Lover loves the Beloved not for what the latter does (with regard to him or in general), but only because the Beloved is (what he “is”): “true love” is “eternal” also in the sense that it is “stronger than death”, the Lover being supposed to have to love the “departed” Beloved [and the “Mystic” could, in fact and for us, ardently love a “non-existent entity”, such as a “pagan God” (or the “Nothingness” that is “god” for the authentic Buddhist)]. Given this attitude of the Lover vis-à-vis the Beloved, one can also say that the latter is “beautiful” for the Lover, at least insofar as he is loved. As beloved, the Beloved is therefore, for the Lover, an “ideal” or, if you will, the image of the Idea: hence the unity, the uniqueness, through ‘eternity’, of Love and its independence vis-à-vis the empirical-existence, even the ‘activity’ (and therefore the objective-reality) of the Beloved. . ./././ —– As eternal or identical, even unique and one, Love therefore places the Lover (whatever the Beloved) in an attitude similar to that which the Philosopher must adopt vis-à-vis the Idea and of Cosmos noetos in general. And insofar as Love relates neither to the empirical-existence, nor even to the action or to the objective-reality of the Beloved, we can say that it is Being as such, which is “given” to the Lover in and through Love. Hence the “ecstatic” and “silent” character of it, on which Plato always insists (and he seems to so insist quite “seriously” indeed, i.e., not “ironically”). . ./././ —– Thus, Eros is “philosophical” in the sense that an “erotic” Phenomenology can guide man through the phenomenal World where he lives by speaking of it and orient him towards the “ideological” Energo-logic. which leads him to the mystical-loving Silence with which the a theological Onto-logy ends in the last analysis. In any case, the joys of love (if not the erotic pleasures) give the Lover the foretaste of the Bliss or Salvation which is the mystical union in and through the religious Love of God.

Justice

However, if Plato sometimes seems to speak as if he wanted to say that Eros is the sine qua non condition of (Platonic) Philosophy, being understood as the necessary and sufficient condition of Salvation which is Beatitude, he never claims that Love alone is enough. On the contrary, he always insists on the “amorous wanderings”, as well as on the “uncontrollable” nature of this phenomenon, which is a kind of “divine grace” that one can at most refuse, but which cannot be obtained by human will alone. On the one hand, the “erotomaniacs” such as Glaucon, Phaedrus or the “lovers of Alcibiades” show that love is in fact far from being eternal, unique and one. On the other hand, the fact is that it is more common to find the “good” and the “beautiful” in what one loves than to love only what is truly beautiful and good. In any case, the lovers of a loved one, far from uniting and agreeing among themselves, argue in word and deed. Finally, love “misleads” reason to the point of giving up meaning and irony, not to mention “logical” rigor. (Thus, Phedreus does not see that “Socrates” is making fun of him and Glaucon accepts without flinching the nonsense on the “community of women” that the same “Socrates” voluntarily spouts and is impervious to the “second (and truly philosophical) meaning” of his sayings).
However, Plato notes very fortunately that in addition to Love, which Beauty gives birth to in the Soul, and which reveals Beauty to it, there is in men another “immediate datum of consciousness”, much more “serious” and “sure” from the point of view of philosophical pedagogy, if not more attractive from the “existential” point of view in the sense of “empirical”, even sensitive or “sensual”. It is the “immediate datum of the moral conscience (Gewissen)”; which will be for Christians (Kant included) a “feeling of duty” (Pflicht), but which for the pagan Plato is only the infallible “intuition”, even the “evidence” or the “clear and distinct idea” as to what is right or good, which enables anyone (having it) to distinguish it clearly from all that is bad or evil. To speak with Plato, it is about the “direct” or “immediate” knowledge of Justice, which makes it possible to understand Justice in opposition to Injustice or, more exactly, to identify the multiple and varied injustices by opposing them en bloc to the “intuition” of Justice, by definition one and unique.
It is to this one and unique infallible, “intuitive” knowledge (common to all, that is to say everywhere and always the same, even “necessary”) “of good and evil” that the Platonist “Socrates” appeals each time. It is here where his interlocutor “loses” (discursively or in action), though most immediately the fall of the latter is a result either of the vain chatter of sophisticated rhetoricians, or of the “Socratic” pedagogy, which begins by demonstrating the ” stereotypes “. A whole dialogue (the Alcibiades, I, which the Neo-Platonists perhaps took too seriously, but which modern historians do not appreciate generally at its fair value) is, moreover, dedicated to highlighting the infallible “Moral conscience”, taken and understood by “Socrates” (but not “Alcibiades”) as a necessary, if not sufficient, condition of Philosophy. . ./././ —–On the one hand, the intuitive appreciation of the Just (in empirical Existence) has all the philosophical advantages presented by the loving intuition of the (sensible) Beautiful. If the nature of Injustice diversifies indefinitely according to the hic et nunc of its empirical existence, that is to say according to “circumstances”, the Just is everywhere and always the same, thus being one and unique or, if you will, “eternal”. Opposed, moreover, to the individual virtues, Justice, on the contrary, unites them among themselves, maintaining each of them in identity with itself. With respect of its advantage over love, the love of another human being at least, this thing can be noted. One can love a beautiful one whom the other considers ugly; each can cease to love what he loves; no one wants others (or everyone) to love his beloved, nor especially that the beloved loves others as he is supposed to have to love the one who loves him. On the other hand, everyone is in agreement everywhere and always to distinguish the unjust from the just, and if one is just, one will act tomorrow in the same way as one acted yesterday or acted today; everything just would like everyone to be just in his inter-actions and if one swapped the righteous involved in a just inter-action, the action itself would not be affected and would remain the same. In short, the Just is everywhere and always one and the same “ideal for all”; this is how the maintenance of the Just reveals Justice as an Idea, which is, by definition, the “eternal” identity with itself. …/././ —–Now, if beauty is a given and love is a grace, it seems to depend on human “free will” to incarnate Justice by giving it an empirical Existence in the extended Duration or excluding it from this last. In any case, Plato does not think that the human incarnation of ideal Justice, called virtue, is “impossible” because “contradictory to itself”. He makes responsible for vice the one who is not virtuous. . ./././ —–In other words, to use phenomenographic pictorial language, the voluntarily mobile or true facet that is the human Soul can be oriented in such a way as to reflect the Idea “correctly”, by taking the latter as its point of reference. not as Beauty, but as Good. By becoming voluntarily virtuous, that is to say by conforming entirely (even as embodied) to the moral intuition of the “ideal” Righteous, the Mirror-Soul will see reflected in itself a “conforming” image of ideal Justice and, since the Idea is one and unique as Idea-of-good, it would somewhat be as the Cosmos noetos as a whole.

Speech

However, if virtue is a necessary condition of Philosophy, since only moral conscience allows empirical man to orient himself suitably in relation to the Idea, this condition is not sufficient. Because to be a Philosopher, one must want to speak of the Cosmos noetos (in an Ideo-logy), while one can practice virtue in silence, as does a Crito and, perhaps, the “Cephalus” of the Republic (who dwells on Justice, moreover provoked by it by his son, and is somewhat confused by what the sophistical Rhetoricians had to say). . ./././ —– Plato sometimes expresses himself in such a way that one might believe that, according to him, men could have done without Philosophy. This presents itself in a purely negative aspect, as a “refutation” of the discursive errors inaugurated by the “poets” and the politicians and pushed to the extreme by the “rhetoricians” and the “sophists”, i.e. that is, by professional intellectuals. “In the good old days”, there was no philosophy because there was no need for it: insofar as it was discursive, the “moral conscience” was expressed by pious “myths” or by “dogmas” which were in no way “dialectical” for the simple reason that no one disputed them. . ./././ —– However, such an interpretation of Plato’s thought comes up against the tirade of “Socrates” (in the Phaedo) against “misology” which sounds “serious”. Now, if we take this statement seriously, we must say that, for Plato, empirical Existence is only truly human insofar as it is discursive. It is not enough to “do one’s duty”; it is still necessary to be able to account for it in and through a coherent discourse. Now, such an account, such a discursive awareness, is precisely Philosophy. Undoubtedly, one cannot say everything in a discourse, even a philosophical one. Because there are things that cannot be said at all. But it is another thing to act in silence (even “correctly” or in accordance with one’s “essence”, even with one’s ideal or “ideal” “nature”) without ever speaking about it (much like animals do), and another thing is to be silent only about what cannot be said or to be silent after having said everything that can be said (without contradicting oneself). Thus, the “mystical” or “ecstatic” Silence to which Plato sometimes alludes as a sort of reward for the Philosopher would only be accessible to the latter. In fact, the silences of “Socrates” that Phaedo points out to are quite different from the verbal restraint of Crito or the silence of the other spectators in the philosophical tragedy, just as the speeches of “Socrates” are something quite different from the chatter of Simmias and “Cébes”. However, the wise silence in which the philosophical “dialectic” culminates is not within everyone’s reach, according to Plato. Perhaps you have to be gifted at it from birth and, in any case, you have to train for it or be trained by someone wiser than yourself. And all this is, in fact, “exceptional”. But Plato seems to feel on the side of exceptions. . ./././ —–Be that as it may, if a “bastard” has no access to Philosophy, it is not enough to be a “good man”, nor even an “honest man”, in order to be a Philosopher. Because you have to learn to speak about the good that you do and which, as a result, is good. . ./././ —–But, conversely, a discourse is authentically philosophical only if it “conforms” to the good of which one speaks or that one does. For the adequacy of the discourse to the “immediate data, of the moral conscience” is, in the final analysis, the only Platonic criterion of its truth. Without the Socratic or Platonic appeal to the evidence of the Good, there is no way, according to Plato, to end or impose a term and a goal on the contradictory discursive river of the sophisticated “Heracliteans”. . ./././ —– Now, the obligation to conform the philosophical Discourse to the imperative requirements of moral Intuition de-termines the discursive form of Philosophy. For Socratic-Platonic conscious Morality, Morality is opposed to the Good as Yes is opposed to No, and any “third party” is excluded from it. On the one hand, one speaks of the Good (and one speaks well or philosophically) only because one also speaks of Evil (and because one also speaks badly or “sophistically”). On the other hand, one cannot speak validly, that is to say without contradicting oneself, of any “middle term” between the Just and the Unjust when speaking of a given action; an honest man will say that it is just or unjust and only a “sophist” will claim that it can be neither or both at the same time, being “more or less” just or, which amounts to the same thing, unjust . Finally, it is “immediately” obvious that it is the Good which is “positive”, while the Evil is not, being essentially “negative”, even a simple Not-good which has neither “essence” of its own nor real “value”. Because if everyone is ready to do without the bad (or the worst) if they have the good (or the best), no one will want to be satisfied with what they say is bad. Now, the “formal” structure that moral conscience imposes on philosophical discourse is precisely that of the “Socratic” dialectic advocated by Plato. On the one hand, this Dialectic must be “essentially” dichotomous, in conformity with the “Principles” of Contradiction and of the Excluded Middle: the “Thesis” will oppose it to the “Antithesis” which denies it without possible compromise, that is to say, without a “synthesis” which would compromise the Thesis by replacing a part in it by what contradicts it and thus making it “contradictory to itself”. On the other hand, the dichotomous Dialectic must make it possible to clearly distinguish the “good side” from the “bad”, thus allowing the Philosopher to introduce only the “good” into his discourse and to exclude the “bad”. Even if it means showing that only the “wrong will” side un-doubles itself by discursively opposing itself to itself and that it is reduced to silence insofar as it thus contradicts itself. As for the good side, it maintains itself indefinitely in identity with itself while multiplying, just as Virtue remains unique and one, as Justice or manifestation of Good, while opposing itself under varied and multiple forms (as Courage, Temperance, etc.). And this is precisely why the good side of the discursive Division in two (Diairesis) can be numbered with the help of “indivisible” numbers (if not prime, at least not de-doubled or “odd”), which constitute in their togetherness one and the same “series”, measuring exactly the “distance” of each from their common “origin”, which is, moreover, beyond any Dialectic in the sense that it is not spoken of. Sophistics comes to discursively pass off the bad side of things as good. It is up to the philosophical dialectic to “refute” it and to put things back in place, that is to say where the “naive” or unsophisticated moral conscience finds them. Philosophy does this by discursively showing that bad discourse un-doubles and contradicts itself, thus reducing itself to silence.

[[[It is more than likely that Aristotle criticised the Platonic Diairesis during Plato’s lifetime and with his knowledge (the text relating to it at the beginning of De part, an. looks quite similar to notes from the academic period, put in their current place by the editors of Aristotle). It seems, moreover, the Sophist and the Politician), responded to these criticisms (notably and publicly although in a camouflaged form, moreover “ironic” and quite “wicked”). What is certain is that Plato reproached the versatile Aristotelian Division for its “immoral” (el. Pol.) character. That he could have actions which would be neither just nor unjust, “but between the two”; which means precisely the suppression of Morality as such and the door becoming open to “tyranny”/ Moreover, if the divided does not oppose as a Yes or No, there is no reason to prefer one of its members.elements (or what have you) to the others: to call some “good” and others “bad” could only be done “arbitrarily” or “by convention”, that is to say according to the good pleasure of each, which is also to say that someone is being able to impose his own on others only by the “tyrannical” violence of a so-called “legislator”. It must be said, however, that this criticism of Plato does not apply to the Aristotelian morality of the “golden mean” or of the right measure that we know (and which perhaps takes Platonic objects into account). To tell the truth, this morality is in conformity with the dichotomous Diairesis of Plato himself. For there is only one “Middle” between two “Extremes” and only the Middle is “good”, while both Extremes are bad, according to Aristotle. Now, the uniqueness of Good and the doubling of Evil are very Platonic and even the diversification of Extremes into multiple and varied vices is in conformity with the conceptions of Plato himself. There remains, of course, the impossibility of separating the Aristotelian “Middle” from these two “Extremes.” But that is the whole difference between Plato’s thetical or ‘ideological’ Para-thesis and Aristotle’s antithetical or ’empirical’ Para-thesis.]]]

The Academic World

And it is after having thus reduced to silence the bad speakers and their bad speeches, the Philosopher remains alone with the good ones. With the right speeches, first of all. But then also with the right speakers. Because he must not be alone if he wants to continue speaking. He will be able to do so as long as he remains in discussion with good talkers and his words are not contradicted insofar as he only talks with the good ones. Because these will not want, by definition, to de-form in and by their speeches what their moral conscience says to each of them, which is the same as that which allowed the Philosopher to dialectically separate the set of good things we talk about from all those things we also talk about, but which “are not”. And this common agreement between good speakers is a guarantee for the Philosopher of the goodness of the speeches that he proclaims as such by making them his own. ./././ —–No doubt it would be preferable for everyone to speak and for all the talkers to be good. But the fact is that it is not thus, at least at the time when one discussed around Socrates and with Plato. On the one hand, there were still the taciturn decent people; more and more rare, moreover. On the other hand, the vast majority of people who discussed the stunt were licensed Sophists, even notorious “bastards”. Moreover, common sense advised the Platonic philosopher to give up discussing with just anybody, trying to get everyone to agree. And so it was that Plato renounced the “Socratic” method of a discussion on the public level and contented himself with discussing with trustworthy friends (or whom he believed to be such) in a private garden, where one is losing his “royally” interest from the rest of the world.

[[[According to Plato, a philosopher could only be a “king”, or (as a “king”) philosopher of the state, everyone would mind his own business, yet harmoniously still. But Plato had far too much common sense to believe in such a utopia at a time when Marx himself could not have taken seriously Hegel’s assertion that Wisdom can put everyone in agreement with everyone else. It is therefore more than probable that Plato went to Sicily not to reform the walls of the Syracusians, starting with those of any Dionysius, nor even of the friend Dion, but simply to try to obtain from the powerful potentate enough of rich a ground suitable for the foundation of an Academy (if not of sciences, at least philosophical), which would be protected against the attacks of the vulgar ones (armed or not), & to so obtain by the little interest which it would present in their eyes. As for the Republic, it has a double meaning: on the one hand, it is the description of an “ideal” Academy addressed to those who could become members; on the other hand, it is a satire of the state whatever it is, described as a “degeneration” of the naïve community or as a “caricature” of what the Academy in question should and could be . But it would take too long to talk about all this here.]]]

And Plato succeeds in his academic enterprise. No doubt he attended during his lifetime disputes within his Academy and he had to suffer from the betrayal of Aristotle. And we know that after him the said Academy for ever abandoned the thetical Parathesis of authentic Platonism which was essentially the Ideology of Plato. But the Platonic Academy survived for centuries as a coterie of friends who took no interest in the political world and who lived only to talk about what they agreed upon by the very fact that they adhered to the laws of the Institute founded precisely with a view to speaking about/it. And little by little innumerable “Academies” of all kinds, both “secular” and “religious”, were created alongside that of Plato and many are still maintained today under the name of Christian or other “monasteries”. ./././ —– All these “Academies” have in common the desire (and sometimes the fact) to be separated from the World where we/they live (after all, the Platonic Socrates saw the practice of philosophy as “a rehearsal of death”). Thus one can say that they are all, today as in Plato’s time, living images of the Platonic Cosmos noetos, which is also supposed to be separated (to the great scandal of Aristotle and the “Aristotelians”) from the Empirical world of phenomena. Like this Cosmos, the Academies are meant to be beyond geographical (or political) space and outside of time (including their own). So it doesn’t matter to the Platonic Academicians that in the meantime something has happened somewhere. The academic (discursive) development of the Eternal Concept is situated in Eternity and not in Time; nor in the Space where politicians act. Whether a Philosopher claims to be king and educates all citizens in Wisdom or whether a King claims Wisdom by making his country live in accordance with Philosophy, Academicians could be taxed both as “sophists” or even immorals or morally depraved people. For there can be, by definition, no Wisdom as long as there is (academic) Philosophy, and a king cannot be a philosopher since, again by definition, an Academician will indignantly refuse the offer to be King (which no State, moreover, by definition will be able to give to him). ./././ —– It is thus that in one form or another the Platonic thetical Para-thesis of the eternal Concept in relation to the only Eternity without any extended-Duration-, nor Existence-empirical- has been maintained discursively until our days, at least in the West. Because there are a little everywhere in the Western World of the Academies where one still searches for the discursive Truth by pretending not to know that Hegel has found it…Not to mention those where nothing has ever been sought, where one claims to hold the eternal truth which has been given (to him) spontaneously.

S IS P (a bit of/into Plato’s Dialectic )

The motives which led Democritus and Plato to postulate an Objective-Reality, supposed to be in relation to empirical-Existence while being radically distinct from it, and which does not determine in either of them the structure that both assigned to this Reality were, in fact and for us, the same. Namely, the desire to replace the fluctuating discourse that speaks of fluid phenomena, by a discourse that is definitively stabilised or valid as it is everywhere and always, while connecting it, if only to contradict it, to the contradictory discourse referring to empirical Existence in all the diversity of its extended duration. However, as a Philosopher, Plato was discursively aware of these motives, while the Physicist Democritus was not aware of them, at least explicitly. Furthermore, Plato’s religious attitude compelled him to relate ‘objective’ or ‘true’ discourse to the “mystical Silence” revealing the supra-real Beyond, while Democritus’ scientific attitude would have allowed him to be satisfied with the sole affirmation of the objective reality of what he was talking about, the ineffable Beyond being for him only pure nothingness (from which he distinguished, moreover, the “non-being” of the Emptiness, which was opposed in an irreducible way to the being of the Full within Objective-Reality). In fact, both Democritus and Plato were mistaken in believing that they could speak in the literal sense of what, according to them, Objective-Reality was. For us, the “theoretical” Physics inaugurated by Democritus was finally completed in and by the explicitly pseudo-discursive development of Energometry, which is content to measure objective-Reality, by putting a “mathematical relationship” (logos) for the results of these measurements, while renouncing to say what the “nature” of this measurement is. As for the Platonic Ideo-logy, we will see that by developing discursively, it ends in and through the Silence of para-thetical contra-diction. But if the the discursive (“exclusive”) element of Energo-metry is nothing other or more than the impasse of Dogmatism founded on silent scientific Experimentation, Platonic Ideo-logy opened up a perspective (through the Kantian Criticism of the Synthetic Para-thesis of Philosophy) on the (“synthetic”) discourse of the Hegelian System of Knowledge which, no longer excluding any discourse, no longer implies any “dogmatic” silence. [religious (theological), scientific or moral (ethical)]. Because in imagining his Ideo-logy, Plato emphasised from the beginning not what he was (more often than not, intended) to talk about there, but on the fact of being able to say it, in the proper sense of this word, that is to say, in a de-finite or definitive way, that is, in and by a discourse (supposed to be coherent) finished or completed in itself, but indefinitely reproducible. Now, it is precisely such a discourse that is the System of Knowledge which implies, as an integrant-element, the trans-formed Platonic Ideology (with a view to its entirely discursive and non-contradictory completion) in an Authentic energy.

Be that as it may, in this subsequent trans-formation of Plato’s Ideo-logy, the fact is that the latter developed it starting from the postulate of the definitive or de-finite Discourse. On the one hand, Plato shared the common opinion that there is (discursive) Truth only where (the meaning of) what is said “relates” to (the essence of) that of which one speaks, or that what one speaks of ‘corresponding’ to what one says of it (in truth) while being something other than the discourse which speaks of it. On the other hand, Plato realised that a discourse could only be said to be true on the condition of being defined or finished by ending itself in itself (without contradicting itself) and of not being able to continue indefinitely: being able to continue thus only by reproducing itself as it is from the beginning to the end (the other discourses being supposed to have to cancel each other out by developing indefinitely, since each of them was forced to contradict itself sooner or later). Now, if objective (“ideal”) Reality must, by its very Platonic definition, correspond to an (“ideological”) discourse which relates to it, the “subjective” structure of Discourse as such must also be “objective”, by being that of Reality. In fact and for us, the structure of the Discourse as such is irreducibly duplicated in itself or essentially dyadic.

Without having been the discoverer of this discursive Duality (of which Parmenides and Heraclitus have already spoken explicitly), Plato seems to have been the first (guided perhaps by Socrates to fully account for it (in and by his philosophical discourse, which he himself calls dialectic) to draw explicitly from it “logical consequences”. At least we can, it seems, explain in the following way the Platonic dialectic, which is to be found in a more or less implicit and different form in all Plato’s dialogues.

Any authentically discursive assertion (and not “degenerated” into para- or pseudo-discourse) can be reduced to the verbal formula S is P. The word “is” establishes a significant relation between the word S and the word P, in that meaning that in this relation, the first is brought into relation with the second. We can specify the nature of the discursive or ‘logical’ relation by saying that as ‘relation is’, it is a relation of inclusion. Which can be made explicit by saying that the fact of this relationship, the word S, which has no meaning in itself, receives one on the condition that the word P is “meaningful”, the meaning of S thus being the same as that of P, although these two meanings differ from each other insofar as one of the two words does not coincide with the other. Neither S nor anything in general has any meaning, if P has none. Now, the fact is that P can only have one on the condition of also having another and therefore of having a hard one, or, more exactly, of being able to signify one OR the other of these two meanings. For the fact is still, that if P were to signify both one AND the other, its “double meaning” would only show that it no longer has any, thus signifying sign neither one NOR the other. We can define each of these two combined meanings by saying that one is the opposite of the other, by designating them, in order to distinguish them, P and Not-p.

Since any “double meaning” P AND Not-p is equivalent to the absence of any meaning whatsoever, it also makes no sense to say S is P and Not-p. In this case, the relation is no longer a discursive relation. But since S and P have a meaning only because P has one and since P is only one of inclusive meaning if Not-p is also one (namely the opposite meaning”), S is Non-p has just as much a meaning as S is P. And one of these expressions can be said to have a meaning (and is thus only discursive) to the extent that both have meaning, each having the opposite meaning of the ‘other. However, S does have a meaning, for example, P, only on the condition that it does not have the opposite meaning Not-p. Moreover, one cannot say (without contradicting oneself) S is P unless one can also say S is not Non-p. Saying one is therefore equivalent to saying the other. But to account for the fact that we can indifferently say not only one OR the other, but also one AND the other at the same time, thus saying the same thing twice, we can distinguish, within the discursive relation, between the relation of inclusion which is said to be and that of exclusion which is said to be not. But the discursive relation attributes to S the meaning P, whatever this meaning may be: P or Not-p. Therefore, it makes just as much sense, say, to affirm (by the relation of inclusion) that S is P or Not-p as, say, to deny (by the relation of exclusion ) whether S is one or the other.


  • We will thus have four discursive relations (of which, moreover, each one is discursive only on condition that the four are discursive) or, more exactly, two relations (of inclusion and exclusion), each of which is duplicated into a couple of assertions having opposite meanings:

S is P I affirmation I I positive I
S is Not-p I affirmation I I negative |

S is Not-p. I negation I I positive I
S is-not Not-p I negation I. I negative I

Given that the relation loses its meaning or ceases to be discursive either if S is put in an affirmative relation with P AND not-p at the same time, or if it is put in relation of NEITHER with the one NOR with the other (or, which amounts to the even, if it is put in relation niante [negierende] with both) and that it has a positive meaning only on the condition of also having the opposite meaning to the negative, it follows that the discursive relation as such is irreducibly double, the Discourse being therefore essentially dyadic. Therefore, if we want to make someone understand that we affirm (positively) that S is P, we must not prevent him from saying the opposite, by affirming (negatively) that S is No -p. No doubt one can (if one has understood) answer him by denying (negatively) what he is saying, that is to say, by saying that S is not Non-p. But if we want to be understood by him, we must not prevent him from answering in his turn that S is not P, thus denying (positively) what he has understood.

Now, if to affirm (positively or negatively) anything has neither more nor less meaning than to deny (positively whatever is nevertheless other than that of affirmation or negatively) anything, the meaning of an assertion to the contrary is its negation. We note it “immediately, that is, from the mere fact of having understood the meaning of an affirmation or any negation or, if you prefer, at the very moment we do it.

And looking more closely, we will see what Plato saw, namely that the difference in question is that the Positive is “simple” or one in itself, while the negation is “composite”, being in itself split or double. But if we look even closer, we will see that the discursive double in question is less simple than it seems at first sight. Be that as it may, this first Platonic view can be expressed discursively as follows. In the discursive relation of the positive affirmation (relation of inclusion in the Positive), namely S is P; S has simply or only the meaning P and it alone, this meaning not only being unique in its kind, but also one in itself. On the other hand, in the discursive relation by the negative affirmation (relation of inclusion in the Negative) S is not P, S has a double meaning or, if one prefers, a split meaning, which is also unique in its kind, but which is so by being not one in itself, but two.

Indeed, S has meaning in S is-not P (just as in S is P, for that matter) only insofar as P has one. For if P had no meaning, S is not P would not have any either (just as little, moreover, as S is P). There is therefore “on the one hand” of S is-not P, the meaning P. But, on the other hand, there must be yet another or a second meaning, so that S is-not P has a meaning of its own, which must be other than that of S is P for the two expressions to have any meaning. This other meaning of S is not P, this meaning other than P, is that of No or of Negation as such. Without the meaning P, S is-not P would have no meaning at all. But the meaning Not-s is-not P would have no meaning other than that of S is P. S is-not P therefore does not have a meaning of its own, which is its own meaning; and it has a meaning insofar as it has a double meaning, namely a “particular” meaning P (“positive”) whatever and the (“negative”) meaning of the No “in general” or of the Negative, even of the Negation as is. Now, if the meaning of S is P is finite in itself or defined by itself, that of S is-not P is in-definite (even “infinite”, if we admit wrongly, but with Heraclitus and Kant/ the infinity of the set of senses as such).

This character, one could argue, is unique to the (“negative”) meaning of the No (or of the not-is-not). We can therefore say that only a split discourse is not finite (or is in-finite), that the Discourse is in-definite only insofar as it is double or two. As source or origin (principle) of the discursive In-definite, the Two can thus effectively be called (“definite”), with Plato, in-definite Dyad (aoristos Dyas).

However, if the discourse S is not P is in-definite, if it is in-finite in the sense of non-finite, it is not “infinite” in the proper sense [?] of the term, it is i.e. indefinable. Indeed, because of not being P, S is not just anything. On the contrary, the very fact of not being P renders it forever incapable of being anything of what is P. The relation of exclusion of S with P limits S just as much as its relation of inclusion with this same P. And the limit of S comes in both cases from one and the same P, even from the finite or de-finite character of the latter. Only, the (“positive”) relation of inclusion of the S in the P de-finishes the notion S itself, in and by its “definition” which is the discourse S is P, also de-fined by the de-finite P that it implies. On the other hand, the notion S is and remains in-definite in the discourse that is the (“negative”) relation of exclusion S is-not P, this discourse itself being in-definite because of the implication of the indefinite No. But the implication of the de-finite P limits this discourse and, suddenly, the S that it also implies. Without being de-finite (because of the inclusion of the No), this discourse is therefore de-finishable and it is so as limited (by the inclusion of the P from which S is excluded). And one can say, with Plato, that if S is defined by P (in the “definition” S is P) insofar as it “is” this P defined (being nothing else), it is only definable insofar as it only ‘participates in this P while being excluded or ‘separated’ from it (in indefinite but definable discourse S is not P). It is only if an S (“any”) did not “participate” at all in a definite P (whatever it is) that this S would be “infinite” in the sense of indefinable or not developable into a discourse, finished or defined. But the “participation” of an indefinite or “infinite” S in a P defined whatever it may be, limits this S by thus making it definable, or virtually defined, even if it does not actually de-finish it.

In other words, the “participation” of S in P in and through the (negative) discourse S is-not-P is a “definition” of the S “in the process of becoming”. It is a “definition” which has begun, but which is not finished. We already know that S is not P, but we do not yet know what S “is”. But since the “participation” of the S in the P which is being “separated” from it (or from which it is excluded) limits this S, this one is a “finite” in the sense of being “definable”. Now, we de-finish the S by saying what it ״is”. Let us say then, to de-fine S “in act” or to complete its “virtual” definition which says that S is-not P, we need to add (/ better yet, to replace it in the) claim that S is Not-p. The discourse S is Not-p is no longer a negation, as S is-not P was. It is an affirmation, just as S is P. But while this was a positive affirmation, S is Not-p is a negative statement. That is to say that the discourse remains split or double in itself. Because it involves both the senses of P and No. But the discursive relation is no longer that of the in-definite relationship of exclusion; it is that of the definite relation of inclusion. We can just as easily say that we have finished defining P, or that we are defining it “in action”. For one says what S is by saying that it “is” Non-p. And we can bring out this completed or actual character of the definition by saying that S “is” Q (Q being equivalent to Not-p, having the same meaning as the latter).

If one abstracts from any meaning whatsoever, one transforms the discursive formula S is Q into a symbolic (“mathematical”) formula, which no longer says that S “is” Q in the sense that it a signifies the same thing as Q. It is therefore better to write S Q (or Q, as moreover S and =, can be = replaced by any other morpheme, for example by P), to show that the formula no longer makes sense at all. But we can content ourselves with “formalising” the formula as “formal logic” does, that is, by preserving the meaning of Q, but understanding it as any meaning whatsoever. In this case, it makes sense to say S is Q, the sense in question signifying that S “is” Q, Q being, moreover, “some”. Only, the meaning of P being already arbitrary, by definition to say that S “is” Q therefore has no other meaning than to say that it is “P. And this is why “formal logic” confuses these two discursive formulas, in a single one, which is that of the “affirmative judgment”, as opposed to the formula of the negative judgment S is not P.

We also see that this “separation” distinguishes Q from P in the sense that the S which is P “is” P only and nothing else, while the S which is Q “is” on the contrary something other than P, while being not just anything, but only Not-p. In other words, the discursive formula S is P is one in itself, having one and the same meaning, the meaning of S being the same as that of P, which is (single and) one. On the other hand, the discursive formula S is Q (-Not-p) is itself double and it therefore de-doubles “indefinitely” in itself, thus being multiple (because of the Not that Q implies at the same title as it implies P). Now, if the unity of S is P is explicit, the multiplicity that S is Q implies is not explicit. In other words, if the positive affirmation S is P is an explicit actual “definition”, the negative affirmation S is Q is also actual, but it is so only as implicit. The whole question is whether the implicit meaning of Q (and therefore that of S as in S is Q, as well as the meaning of this formula itself) is “infinite” or not in the sense that it cannot be made explicit in and by a “finished” or “completed” discourse (meaning: in a limited time, or in an extended duration which has a end and therefore a beginning proper). In other words: by saying that S “is” Q (-Not-p), we actualized the virtual “definition” of S which said that this S “is” not P: because we have now said what “is” S, namely Q and nothing else. Only, this Q is not one in itself, but double, even “indefinitely” doubled or multiple. It would therefore be necessary to say several things in order to be able to say explicitly what “is” the S in question. Now, only one thing has been said about it, namely that it is Q. The question is therefore to know whether we can say explicitly all that the S which is Q “is”, by saying it in a ‘finished’ or completed discourse, or if one must speak endlessly while trying to do so, without ever arriving anywhere at the end of this discourse which is also its goal as an explicit definition. In fact and for us, the answer to this question is “positive”. Indeed, if Q = Not-p were “infinite” in the sense of the indefinable (as is sometimes claimed), Q would have no meaning at all. It would therefore make just as little sense to affirm that S “is” Q as to deny it, by saying that S “is” not Q. And to say that S is not “is” Q is to say that S is not Non-p. Now, de-doubled into P and No, the S which does not “is” would be non-only- (-Not-p), namely, not “infinite” (in the sense indicated) because it would have one and the same sense that one could call P. Thus, to say it as “finite” or de-finite, but still one in itself, not having S is-not Not-p is equivalent to saying S is P.

And since the S which “is P can only have one meaning (namely P), S is P must have the same meaning as S is-not Not-p. For there to be Discourse, Non-p must therefore be a finite or have a de-finite meaning “in action.” Now, the meaning of S n’est-pas Non-p (maybe it is better this way…?) is the same as that of S is P. If the latter is explicit, the former must be too. But S is-not Not-p cannot have an explicit meaning, if the implicit meaning of Not-p (=Q) is never made explicit anywhere. It must therefore be one day somewhere, in and by a “finished” or completed discourse.

This does not mean that the discourse S is Q, which makes explicit the meaning of Q= Not-p, cannot develop “indefinitely”, contrary to the discourse S is P. The discourse which defines Q can be more explicit, and this is so “indefinitely”: Q can be explained as Q1, Q1- – as Q2, etc. But it is necessary and sufficient that each of these discourses be “reasoned” in and by the preceding one (which it only develops “in detail”), so that all of these discourses can be summed up in one and the same (implicit) definition that says that S “is” Q.

But such is not the opinion of Plato. According to him, the so-called “discourse” which develops the meaning of the Q, which is Non-p, is nothing else than the Heraclitean Discourse-river, which flows endlessly and has neither beginning nor end. This pseudo-discourse is “infinite” in the sense that it does not return anywhere to its point of departure and is therefore never “summarised”. One could only say what Q (- Not-p) is by saying that it is Q₁; but one can only say what “is” Q1, by saying that it “is” Q2, which “is” Q3.; and so on indefinitely or “ad infinitum”.

Only this discursive River without beginning or end or, rather, this cataract which pours into a bottomless abyss while falling from nowhere, does not frighten Plato and does not make him dizzy. For he fixes his gaze on the fixed and stable rainbow, one, albeit diverse, which the light of the sun causes in the cloud of drops of water (moreover always new), which are constantly occurring above the current new and frightening vertigo.

To speak without images, Plato believes he has established the possibility of discursive Truth, that is to say, of finite or de-finite (indefinitely repeatable) Discourse that one cannot deny (without contradicting oneself), while believing to note that the Philosopher can be satisfied with speaking about P, ​​opposing the profane ones, even the héracliteans, by questioning the dubious pleasure to speak without end and thus without goal, nor term, of all that is Non-p. And this is because of the famous “separation” between P and Non-p (charismos) that Aristotle will reproach.

TO BE CONTINUED. EDITED, ETC.

At any rate, the following notes can facilitate the understanding of the text so far: We begin by Kant, which we indeed mentioned…the third note takes us to what should continue this very partial text…

  1. Infinite Judgment. Science is, perhaps, for Kant, one and the same “infinite” discourse, that is to say, an indefinitely developable discourse, but also one that can be summed up at any time. But the synthetic para-thesis that is Kantian philosophy is more sceptical than that. In any case, the term infinite judgment introduced by Kant is very ambiguous. He has clearly seen that for Philosophy, the formal S is Non-p (==q) is something other than the formula S is P of the affirmative judgment to which formal Logic brings it back and that it is not to be confused with the formula S ‘is’ not P of the negative judgement’, but he was wrong to speak of infinite judgment, by specifying that the S which is ‘Not-p’ can be an infinity of things other than P, instead of having to be the finite set of all that is not P. In addition, great confusion reigns in the terminology distinguishing between the contradictory and the opposite [so far!]. Let us try to help. Certainly, we “contradict” S is P by saying S is not P and we say the “opposite” when we say S is Non-p or S is Q (== Non-p). In other words: S which is not P is anything except P; but S which is ‘Non-p’ can only be ‘of the same kind’ as P, while not being P. For example, if S is not red, S may be blue, etc., or colourless as a number, etc. But if S is Non-red, S must be coloured (or colourable), while having any colour other than red (including white as the absence of any colour, but not black, if this is the set of all colours). Now, we generally say that S is Q is “contrary” to S is P, if Q is Not-p; but we do not say it, if Q is simply something other than P or only a different from P: Red is the “opposite” of Non-red, but Red is only “different” from Blue (if White is the absence of any colour and Black the presence of all, White and Black are not “opposites; but White and Colored are; for what is Non-white has at least one colour and can have them all, that is- i.e. being black). Now, if the Non-red is not only blue, it is also blue; by explaining its implicit definition, sooner or later, we will end up defining it (also) as blue. It would therefore be necessary to say that Red and Non-red are “opposites” insofar as the definition of Non-red remains sufficiently implicit not to make blue explicit, but that they are only different as soon as Non-red is made explicit as blue. Be that as it may, Plato does not seem to have been concerned with these things. Aristotle was, but what he says about it has remained very confusing. At any rate, qua logic, as philosophy qua logic, all this is very stupid indeed. On the other, there is something gymnastic here in Hegelian terms, yet implicit to the non-Hegelian. [Things I do when it is obvious that there is a cake 🎂in the kitchen: not to see the second obvious: I am too lazy to go get it.].

2

For us, as for Plato, the discourse S is not P (“negative judgement”) is a discourse properly speaking, that is to say, having a “definite” meaning, only insofar as it ” participates “a definite meaning” P, as a discursive relation of S to P by a relationship of exclusion between P and S. We can also say, with Plato, that S has no meaning that belongs to it in own but receives one by the “participation” in the proper sense of P, while remaining “separate” from this P and being in-definite or “infinite” in and by this very “separation”. Now, we understand better what Plato has in view when we consider the degenerate (“negative”) verbal formula: S is not. Here, P has completely disappeared (“has been annihilated”): there is no longer any “participation” of S to P. Suddenly, S is absolutely “undefined”, in the sense of indefinable; we can say, if we want, that S is then “infinite”, in the sense that we can no longer say what it is > in any finite or defined discourse. We can express it by saying that S is then nothing at all or that it is not. No doubt we can call this “Infinite” S “Nothingness” in the sense of indefinable. But it must then be said that NOTHING is a symbol, that is to say a morpheme of an ex-notion deprived of its meaning. And since every morpheme is, by definition, unspecified or “arbitrary”, we can replace this one by others, for example by oo, 0, etc. But by simply changing the morpheme of a symbol, we do not transform it into a notion: none of the morphemes of the symbol will have a meaning properly speaking, that is to say, discursively defined or -what definable in and by a finite discourse. Moreover, the “degeneracy” of S is not purely apparent. For if the P is no longer made explicit there, it is nevertheless implicitly present there. S is not is equivalent to S is-not P, insofar as P signifies Being as such or the totality of what is, indeed all that “is” something. Here again, the “participation” in P limits the S by assigning to it a discursive meaning properly so-called, if only definable. ‘Nothingness’ then means (everything) of which one will never be able to say anywhere what it is”. What we can also say by saying that Nothingness means (everything) that which is not. Which amounts to saying that Nothingness is ineffable, being (all) that which cannot be spoken of or (all) that which is revealed in and by (even as) Silence. Now, we in no way contradict ourselves when we speak of something only to say that we cannot or do not want to speak about it.

3

One might wonder why Plato did not see that the Being-given implies, as the third and middle term of its totality, not implication or conjunction, even juxtaposition by AND, but exclusion by Difference. (or Negation). Perhaps the notion of Difference-from-the-Identical was “logically” too shocking? Yet Plato knew very well that the meaning of this notion is that of the notion Spatiality (of which it is the first discursive development or the first definition). Would he have been reluctant to spatialize (ideal) Being as such? This is what Aristotle seems to insinuate, when he says that we must ask Plato why Ideas are not in Place (cf. Phys., 209b in fine). But it may be that Plato saw that the Difference-of-the-identical, which is Spatiality, implied the Identity-of-the-different, which is nothing other than Temporality, and that he taught less spatialization of ideal-Being than its temporalization. If he saw himself obliged to reject Parmenides’ Eternity in the beyond of Discourse by contenting himself with admitting the discursivity of the only eternal Concept, he did not want in any case to temporalize the latter. It seems that from a “psychological” point of view, he had religious reasons to oppose it. But from the “systematic” point of view, the exclusion of the AND or of Difference, that is to say, the reduction of the Being-three or of the Trinity-which-is Hegelian to the Being-two or to the Heraclitean Dyad, is an integral part of the correct discursive development of the Thetical Para-thesis of Philosophy. This Para-thesis is Platonic only because it was Plato who first refused to take into account the difference between what is and what is not or between what is spoken of in any way and what one was silent by saying nothing.

A Very Short Introduction to Hegel’s Phenomenology (Kojeve)


6 דק’
  · 

The Only Introduction One Needs For Hegel’s Phenomenology (an introduction to the trick or rather “power” of the Phenomenology as an Introduction in itself): the principal advantage of the Introduction that is phenomenologcal (in the Hegelian and non-Husserlian sense, that is, in fact the Platonic sense of the term) consists in the fact that it causes to disappear progressively and, in a way, under the reader’s eyes the particular “point of view” of “Reflection” that is indispensable in every philosophic Intrduction whatsoever to the extent that it is distinguished from the System of Knowledge that it is supposed to introduce. At the beginning and during all the discursive development of the Phenomenology, a We” reflects” from one and the same “point of view” upon a series of “phenomena” where men of different types say “I” in diverse “existential situations” or “attitudes.” These “phenomena” follow one another in an order of which the “reflecting” We can give an account in its own eyes, showing how or, if you please, de-monstrating why one of these “situations” results from another (which it presupposes in denying it). At the outset, the reader does not know what the We that “reflects” is, and he cannot say what its “point of view” is. But this “point of view” becomes clear as the sequence of “phenomena” is developed upon cach of which the We “reflects” in “justifying” it (after the event) in its out eyes (as “dialectically-overcome” ((supprimé-dialectiquement)), that is, trans-formed by an active or effective negation that conserves it while sublimating it in and through the “phenomenon” that follows it). And at the end, the We of the beginning is completely and perfectly determined by its coincidence with the I of the “situation” revealed as final “phenomenon,” which conserves, in sublimating them, all the other since it is the total negation of them. In thus finding itself in the “situation” instead of reflecting upon it, the We finally demonstrates to that the “point of view” that it had from the beginning was not among [[the others]], since this alleged “point of view” is the integral or integrating negation of all points of view possible or imaginable by the We that is itself nothing other than an “imagining” of “possible” points of view or situations.

Now, it is precisely the We become I at the end of the Phenomenology, or, what is the same thing, the I become the We of the beginning through the evolution described in that book, that fully and finally achieves self-consciousness (and is perfectly satisfied by this attaining of consciousness) in discursively developing the (“coherent,” that is, not “contra-dictory” and thus “irrefutable”) “content” of that of which it attains consciousness, that discursive development being published by Hegel under the name System of Knowledge. Thus, the reader of the Phenomenology who began by believing he “put his trust” in the author in adopting the latter’s “point of view,” ends by perceiving that in reality he has “put trust” only in himself. For in the course of his reading he will have found the I and the “point of view” that are his and have been witness to the trans-formation, “justified in his own eyes,” of this I into the We that has no exclusive “point of view” that is peculiar to it. The reader then will have either to renounce every “situation” capable of being discursively “justified” (in a “coherent” manner) or else to recognize that he finds himself in the “situation” whose (“existential” and “logical”) “meaning” is discursively developed as that System of Knowledge that Hegel wanted to introduce through his Phenomenology.

%d בלוגרים אהבו את זה: