פילוסופיה

פרפרזה של קוז׳יב על שפינוזה

Estimated reading time: 6 minute(s)

פרפרזה של על שפינוזה. …״שפינוזה, כמו הגל, מזהה את האדם (כלומר, האדם החכם) עם האל. נראה אפוא שבשני המקרים ניתן לומר באדישות או שאין דבר מלבד אלוהים, או שאין דבר מלבד האדם. אבל למעשה, שתי הקביעות אינן זהות, ואם הראשונה תתקבל על ידי שפינוזה, רק השניה מבטאת את מחשבתו של הגל. ולכך מתכוון באומרו שהמערכת של אינה פאן-תיאיזם, אלא א-קוסמיזם: זה היקום או מכלול ההוויה המופחת לאלוהים בלבד, אבל בה-בעת לאל ללא עולם וללא בני אדם. ולומר את זה להגיד שכל מה שהוא שינוי, התהוות, זמן, לא קיים עבור המדע. שכן אם האתיקה עוסקת, למעשה, בדברים הללו, לא ידוע כיצד או מדוע הם מופיעים בה. או, ביתר חריפות, ולעניין עצמו: ההבדל בין שפינוזה להגל יכול להתנסח בצורה הבאה: הופך לאלוהים על ידי חשיבה או כתיבת הלוגיק; או, אם תרצה, על ידי הפיכתו לאלוהים הוא כותב או חושב את זה. שפינוזה, לעומת זאת, חייב להיות אלוהים מאז ומתמיד (eternally; מחוץ לזמן, למען האמת) כדי להיות מסוגל לכתוב או לחשוב את האתיקה שלו. כעת, אם ישות שהופכת לאלוהים יכולה להיקרא “אלוהים” רק בתנאי שהיא משתמשת במונח זה כמטאפורה (מטאפורה נכונה, דרך אגב), ההוויה שתמיד הייתה אלוהים היא אלוהים במובן הראוי והקפדני של המילה. לכן, להיות שפינוזיסט זה למעשה להחליף את אלוהים האב (שאין לו בן, אגב) בשפינוזה תוך שמירה על ההתעלות האלוהית במלוא קפדנותה; זה לומר ששפינוזה הוא האל הטרנסצנדנטי שמדבר בוודאות אל בני האדם, אבל שמדבר אליהם כאל נצחי. וזה, מן הסתם, שיא האבסורד: לקחת את שפינוזה ברצינות זה בעצם לההיפך ל–או להיות– משוגע״.

מבחינתו בנה עולם מחוץ לזמן. במילים של הגליאן, הוא שירטט עיגול ריק, קרא לו טבע או אלוהים, כשהעיקר נוגע לחוסר היכולת של המשרטט לשרטט את המעגל מחוץ לזמן, ודיסקורס מחייב מעבר של נקודה בין שתי נקודות שונות. אין לי כוח להיכנס לזה. זה מינימום פרמנידס, והשתיקה. אם ניקח ליטרלי, אז נאמר: הכל נכון עם שפינוזה! אתה יכול להסביר הכל! חוץ מאת שפינוזה עצמו כותב את האתיקה. אם מנסה להסביר את זה, אז אתה באבסורד הוא יגיד. אומר. חשבתי שזה מעניין כי זה מה שהיהודים האורתודוקסיים טענו לגבי שפינוזה, נאמר ממישהו כמו שזה לא יכול לעניין אותו פחות- כל העניין היהודי. מה שכן כהגליאן הוא צריך את העיגול הריק כהיפוך פשוט של העולם עצמו, רק מונח היפותטית, במקום להיות הוא עצמו (קאנט). כהגליאן שהיה יודע מה היהודים עשו עם שפינוזה, הוא היה מזדעזע מכל הזבל הזה כי העניין של הלוגוס מתחיל בניקויו מלוגיקה פשוטה (ומטומטמת) ומ-! psyche. די מדהים שהגל ציין את ה-psyche. הפנומנולוגיה זה על איך לעשות מדעי הרוח. אנחנו נשארנו עם ה-psyche. אין על היהודים, אנוסים! וזה! מדעי הרוח שלנו, איכסה פיכסה.

רשומה רגילה

השאר תגובה