קסנופנס משורר ופילוסוף יווני- תרגום וביאור קצר

קסנופנס מאה שישית, משורר אך גם פילוסוף, מספק מקרה מופתי של כיוון החקירה הפילוסופית לפני התפנית הסוקראטית בחשיבה. ולא רק אלא גם למאבק הישן בין שירה לפילוסופיה, עוד סוקרטס, אריטופאנס והרפובליק. מכיוון שהפילוסופים הראשונים פנו לטבע כסטנדרט שלהם, כלוגוס מולו הלוגוס כשיח נעשה או לא נעשה, הסטנדרטים של אבות קדומים הוטלו בספק. אלה היו המשוררים כיוצרים או כותבים מחדש את המסורת, וכך יוצרים דת לקהילייה של אותה שפה, אשר סיפקו נקודת התייחסות קבועה ונוכחת יותר לאלים כמקור הדברים. הסיוד הוא הפילוסוף-משורר להומרוס. אריסטו מעריץ שלו, פילוסופית.

הומרוס והסיוד ייחסו לאלים את כל הדברים אשר בני האדם מחשיבים כמבישים וראויים לגינוי – גניבה וניאוף והונאה הדדית (B 11).

עבור קסנופנס, האלים הם נצחיים ואינם דומים לבני אדם, בניגוד לתיאור האלוהי של המשוררים הראשונים:

״יש אל אחד, הגדול ביותר בקרב אלים ואנשים, אשר שונה מבני תמותה גם בצורה וגם בחשיבה (B 23 )

… הוא רואה {הכל} כמכלול {שלם}, הוא חושב {על הכל} כמכלול {שלם}, הוא שומע {את הכל} כמכלול {שלם} (B 24)

… תמיד הוא נשאר באותו מצב, לא משתנה בכלל, וגם לא מתאים לו לעבור מעכשיו כאן לעכשיו שם(B 26).

טיעון מרשים. אתה יכול לדבר אמת, אבל אין לך דרך לדעת שזאת האמת: זה על הדמיון, כך על אמונה.

״ מעולם לא היה ולא יהיה אדם שיש לו ידע ברור על האלים ועל כל הדברים אשר עליהם אני מדבר. גם אם מתמזל מזלו של האדם לומר את האמת המלאה, עדיין הוא עצמו לא יודע שזה כך. אבל לכולם יכול להיות דמיון״ (B 34)

הגדרת המיתוס המודע לעצמו.

״תן לדברים האלה להיות למושא האמונה כאילו היו אמת״ (B 35)

בצלם.

״אבל בני תמותה חושבים שהאלים נולדים כמוהם ויש להם בגדים ודיבור וצורה כמו שלהם״ (B 14)

״… אבל אם לשוורים (או פרות) ולסוסים או לאריות היו ידיים או יכלו לצייר בידיים {שלהם} ולעשות את הדברים שבני אדם יכולים לעשות, אז סוסים היו מציירים את הצורות של האלים כמו סוסים, פרות כמו פרות, והם היו הופכים את גופם של האלים דומה בצורה לגוף שלכל אחד מהם יש״ (B 15)

Hegel’s 3 possible epigrams: 1. Proverbs 8.22-23: I [Wisdom] was inaugurated and ordained from everlasting, from the beginning, before ever the earth existed. [John 1:1; I Cor. 1:24.] 2. The second, a fragment of Xenophanes Gods have not revealed all things to men from the beginning; but, through searching, they find with time what is best. 3. The third is of Hegel: “Geist ist Zeit” (“Spirit is Time”).

קסנופנס: האל לא גילה לבני האדם את כל הדברים מההתחלה; אך באמצעות חיפוש הם מגלים עם הזמן מה-הו-א הטוב ביותר.

Reader Interactions

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: