אפלטון, פילוסופיה

תיאטוס אפלטון

Estimated reading time: 3 minute(s)

תיאטוס: התיאורטיקנים של השטף צריכים להיות sumpheresthon מובאים יחד, 152e; הם יוצרים צבא סטרטופדי stratopedon עם הומרוס • strat•gos general גנרל 181 א; הפילוסוף הטוב ביותר koruphaios- מנהיג המקהלה, 173c; הפילוסופים אחרים יוצרים אותה 173b-c; הפילוסופיה היוונית מתחילה בשביל באלה שטענו שהכל בתנועה. משם הוא מתחיל לאסוף את הפילוסופים. עושה של הפילוסופיה. הפילוסופיה קשורה למיתוס. לשירה. הומרוס. מתחיל עם האוקיינוס. האוקיינוס הוא תנועה שיש בה פלא. זה גם הוונדר פילוסופיה. -פילוסופיה. מי שמדריך את כולם הוא הגנרל הומרוס. שירה מיתוס וכולם- כל הפילוסופים הם חלק מהמקהלה. השירה / מקהלה. עכשיו מסיימים את כולם במנהל המקהלה. שהוא אפלטון. המורה. מנצח, זה שלא שר. -הגל. 153a stratia. army of philosophizing souls in. Phaedrus 246 a of philosophy as tug-of-war,כמעט שכחנו את ההתקדמות. צבא של נפשות פילוסופיות. של הפילוסופיה, של דעות/אמת. -.automatoi emphuontaiהרפובליק משתמשת במילה כדי לתאר פילוסופים האוטומטייי אמפואונטאי “גדלים מאליהם” (כפי שעשה סוקרטס) בערים קיימות, ללא השכלה / בית ספר / אקדמיה. אפלטון / רוסו – חיבור ראשון. בניגוד לתקופת השלום / האקדמיה המתוארת, המוצגת יותר במציאות זו של תיאטוס

No tags for this post.
רשומה רגילה

השאר תגובה