פילוסופיה

דרדלה דרידה. לומר-לומר זה לומ-ר. 1975

Estimated reading time: 2 minute(s)

לומר לומר זה כלומר וזה לעיתים כ-לומר ולעיתים לו-מר, אז לו-מר-לו! זה למר כמו גם מר, יענתו מכתב מר לאדון מר. מר. למה אתה מר? מה שחשוב זה המר כי (א)מר. אם להמר, זכותי להמר. להמיר את המר למר, לאמור, זה למור: אני רוצה להסביר. זה שלי. השפה שלי. משלי. והנה להגיד זה לומר לומר. מה זה בעצם לומר לומר? זה בדיוק המקום לומר מר, לומר-לומר למר מה המר אמר. לומר זה, כלו(מ!ם)-לו-מר. ועדיין לומר. כיף קלמר. אכן. אף אחד עוד לא אמר לומר-לומר כשאמר מר. למה אה-מר?לא האמר, מרסי אז אה מר אה? לה לה לה, נא. ולה לה לה. להגיד לומר-לומר זה כבר הל-של-כל-חוץ מר, הא, אה הא אה הא, מה מר? מה ? זה מר? מה? לא מר כמו מר(י)ררר. מר כה פשוט להגיד לך מר לומר. אני. מר לומר. מה לומר!

No tags for this post.
רשומה רגילה

השאר תגובה