Pexels photo 4275892
ניטשה, פילוסופיה

ניטשה ופרויד

Estimated reading time: 6 minute(s)

שלוש נקודות קצרות: ההבדל בין לפרויד?

///1/// אצל יש בושה לפני מיניות. האדם עוד ידבר על הקוף, הוא רחוק מלדבר על התולעת. הרקע האבולוציוני מול העיניים והסרת המבט מזאת, היא בושה בעצמה, בושה לה לפני שמודע. כך, יש בסיס אוניברסלי לאדם האחרון. הרקע הלא אנושי הוא תחילת הבעיה אצל בן האנוש. ההבדל נובע מפרויד של אנתרופולוגיה כדת חדשה אחרי דת, ללא הדת, על עומקה ורוחבה המיתי וכן ללא ההיסטורי. ההבדלים האלה של ההתחלה הם בסוף התחלה האמיתית, קרי, מהו המוסר הפוליטי של פרויד, שם נמצאת האמת שלנו, אומר ניטשה.

///2/// הבדל נוסף. חסר היסטוריה. הארכיאולוגיה של פוקו בניטשה עלאכ היא לגמרי פה. בכל מקרה, אצל פרויד, אין שינוי באופיו של האדם לאורך ההיסטוריה. פרויד חש משהו לאמו ופתאום גם אדיפוס, ולעזאזל שהוא לא ידע, מה גם שאמו המאמצת הייתה אמו ומה לא? מה לא, בטוח לא ניטשה. תחילת הטרגדיה היא סוף הטרגדיה בסוקרטס, כאשר הטרגדיה היא הניסיון להבין לעתיד. אין אפשרות לניטשה בלי סוקרטס, הוא מקרי אך הכרחי לניטשה וניטשה הוא הרבה יותר הגל, אם הפנומנולוגיה היא הגל – אני – עולם. שניהם מבינים את עצמם היסטורית ומתים היסטורית, אך זה יותר מדי עכשיו. העניין הוא כמו בהסבר האוניברסלי כבסיס, גם כאן: לעולם לא היה מסתבך עם המעבר מטראומה לסיפור גם כבסדר, בתור תשובה למאין הם באו? הוא היה גם יודע שהם באים כי הסיפור שלו משעמם, בורגני, שבלוני, סתם! פרויד הוא רק מקרי, אין לו שום קשר לזמן, אז לא יצליח להסביר למה אמריקה כן, למשל, ברית המועצות, לא. אנטישמיות וכו, רדיפה וגו:

///3/// בקיצור נמרץ, ההבדל הכי גדול בין לניטשה זה שהליברליזם הבורגני, פרויד כפסטורליה של האדם האחרון, זה העולם שניטשה מת אליו וחיכה כפרלוד. פרויד הוא ליברל וקיומו כקיום המובהק ביותר לאדם האחרון, הנצחתו ועוד לא היה צריך קומוניזם לזה. בגדול: לא מצליח להסביר מי זה סופר-מן. היסטורי (קצת הרבה דומה למרקס פה, גם ביחס לשאלה כטרוניה: זובי הגל. אני לא בא אחרי המסיבה. לתאר זה אוטופי), אז נופל לאדם האחרון. כאן ההבדל האחרון, כי אמרתי, לעת עתה: כל השיגעון ופוקו וכל זה קשור לעבודה. היכולת לקיים חיים זעיר בורגניים. דוד בן חייט מביטוח לאומי סיפר לדודה שלי, זה גם מקור. ניטשה? הם לא הולכים לאהוב את היוצאים מהכלל. פרויד מטפל בדיוניסוס, מה?! אתה מסביר קדמה, ניחא, מא לב לא ב לא, מעלים א. עד כאן. אני מזניח את הפורנו וזה לגמרי חבל. פרויד לא יכול היה לצחוק על עצמו והוא גם היה נודניק אם הייתי שולח לו לינק לפמלה אנדרסון. ניטשה היה בטוח שהיא עושה לו עיניים.

רשומה רגילה

מחשבה אחת על “ניטשה ופרויד

  1. פינגבק: תיבת הפנדורה, כהשלמה לפרומתיאוס: the in-between human condition - אבי קוג׳מן

השאר תגובה