אמנות קנדינסקי ציטוט של פסקה מהאסתטיקה של הגל

Estimated reading time: 2 minute(s)

“כל יצירת היא הילדה של זמנה, לעתים קרובות היא גם האמא של הרגשות שלנו. לפיכך, כל תקופת תרבות מייצרת אמנות משלה, שלעולם לא ניתן לחזור עליה. כל ניסיון להעניק חיים חדשים לעקרונות האמנותיים של העבר יכול,במקרה הטוב, להביא ליצירת אמנות הדומה לילד שנולד מת. למשל, לא ייתכן שחיינו הפנימיים, רגשותינו, יהיו כמו אלה של היוונים הקדמונים. מאמצים, אם כן, ליישם עקרונות יוונים, למשל, בתחום הפיסול, יכולים לייצר רק צורות דומות לאלו ששימשו את היוונים, וכתוצאה מכך, שיעתוק מעין זה יוליד יצירה שתהיה חסרת נשמה, לכל עת״.

קנדינסקי

זהו ניסוח מחדש, בצמצום של מהאסתטיקה. איתה פותח קנדינסקי את החיבור שלו על האמנות.

כתיבת תגובה

השאר תגובה לבטל

Exit mobile version