פילוסופיה

ויקו על האלים הפאגאנים

״זה היה טבע פראי ואכזרי; אבל, עם הטעות באי זיהוי פרי רוחם , בני האדם החלו לפחד נורא מהאלים שהם עצמם המציאו״.

זה הבסיס מויקו:

“לטבע הראשון, ומתוך אשליה של הדמיון, החזק ביותר בין החלשים ביותר בהנמקה, היה אופי פיוטי או יצירתי, שייתכן שמותר לנו לכנות בשם אלוהי, כיוון שהוא ייחס לדברים פיזיים הוויה של חומרים המונפשים על ידי אלים, הקצה שמות אלים אליהם, וזאת לפי הרעיון של כל אחד ואחד מהם. אופי זה היה של המשוררים התיאולוגיים, שהיו החכמים הקדומים ביותר בכל העמים הגויים, כאשר כל העמים הגויים התבססו על האמונה שיש לכל אחד מהם אלים מסוימים משלו.”

“מתקופה זו נותרו שתי תכונות נצחיות: האחת, שהדת היא האמצעי היחידי שהוא חזק מספיק כדי לרסן את הפרא והזעם של העמים; והאחרת, שדתות משגשגות, כאשר אלה שעומדים בהנהגתן, הם עצמם, באופן אישי, אנשים דתיים ומוסריים”.

ויקו דוחה את ההשקפה הפשטנית או הרציונליסטית, לפיה הדת מבוססת על הונאה. לא בוצעה הונאה פרופר, אך היו דברים מעולם. כמו רמאות עצמית והולכת שולל של המרומים עצמם את עצמם, בעצמם; הם עצמם פעלו בתום לב. הם יצרו את האלים בדמותם הפראית שלהם. . . . אנו תמיד זקוקים לדת כדי לרסן את העם – כלומר, אנשי הדת, בניגוד לפילוסוף. אבל הדת מאבדת מכוחה כשראשי הדת מפסיקים להיות דתיים בכנות מלאה:

״החוק ההרואי, חוק הכוח, אשר מבוקר על ידי הדת, אשר לבדה יכולה לשמור על הכוח בגבולות שבהם אין חוקים אנושיים או חוקים חזקים דיו כדי לרסן אותו.” – ״חוק הכוח הזה הוא חוק אכילס, שהפנה כל טענה לקצה חניתו״. זה שלב היסטורי. ראשוני.

יוון. מיתוס כשאין עיר או חוק —דת…ריסון מול חוק לא מספיק חזק… זה הכרחי בשביל חוק אנושי: הוא החוק המוכתב על ידי התבונה האנושית, בשיא פריחתה. כאן כבר המקום הוא פוליטי. תחילת הפוליטי. השלב השני הפוליס / ואז אימפריה. עדיין לא נצרות.

הערה קצרה על הדיסקורס (קוז׳יב)

Estimated reading time: 12 minute(s) Speaking with Hegel and even with Plato, taken most fundamentally, it is rather clear that the discourse about the Same

Read More »

ההוויה עצמה וההוויה שעליה אחד מדבר

Estimated reading time: 65 minute(s) ההוויה כשלעצמה being as such וההוויה שעליה אחד מדבר being of which one speaks —זה מובן מאליו, או, אם אתה

Read More »

אני חושב. אגרטל קיים.

Estimated reading time: 39 minute(s) היעדר של כל ספק אפשרי נראה בבירור, אך פורש בצורה גרועה, על ידי דקארט. למעשה ואצלנו, אין הבדל עקרוני בין

Read More »

ההיסטוריה של בראמין טוב. אני מתרגם. Voltaire. Histoire d’un bon Bramin. Œuvres complètes de Voltaire, Garnier, 1877, tome 21 (p. 219-221).

Estimated reading time: 10 minute(s) וולטר. ההיסטוריה של בראמין טוב. אני מתרגם חתיך. מתוך:Voltaire. Histoire d’un bon Bramin. Œuvres complètes de Voltaire, Garnier, 1877, tome

Read More »

אף פעם לא לימדתי, אבל!

Estimated reading time: 32 minute(s) מערך שיעור שכתבתי לשיעור הראשון בפילוסופיה. אני רוצה להתחיל לדבר על פילוסופיה. ואני רוצה לדבר כבר מההתחלה. הבעיה שלי, כשלך,

Read More »

על שירו הפילוסופי של פרמינדס.

Estimated reading time: 96 minute(s) על שירו הפילוסופי של פרמינדס. ״מבחוץ״. פרמנידס בוודאי רצה ואולי התכוון לסקרן את כולם בכך שקבע (אם הוא באמת עשה

Read More »

מילה על אלכסנדר מוקדון

Estimated reading time: 13 minute(s) מילה על אלכסנדר מוקדון. איכשהו רלוונטית למלא, כאן, אבל נשאיר את הרמז הגלוי, ונדבר על זה ממקום אחר, בכל זאת,

Read More »

הקיסר הפילוסוף ג׳וליאן # מקיאוולי

Estimated reading time: 18 minute(s) על פי התפיסה המסורתית, מיתוסים (או לפחות מיתוסים מסוימים) הם סיפורים אמיתיים אשר מציגים את עצמם בצורה לא אמינה, במובן

Read More »

The Religious Attitude

Estimated reading time: 31 minute(s) By and large, the religious attitude is characterised by the consciousness to which a man becomes aware, regarding the impossibility

Read More »
רשומה רגילה

השאר תגובה