הרקליטוס פרגמנט 113

Estimated reading time: 2 minute(s)

#הרקליטוס פרגמנט 113

להיות אדם חושב [מלא מחשבות] [היא תכונה ה-] משותף (ת) לכולם.

משתמש במילה לגבי חושב שדווקא מרמזת על חשיבה ולא חלום ועדיין חשיבה שהיא קצת פרטית ונחבאת לתוך עצמה, המשותפת לכל. קרי החשיבה המשותפת היא לא מהמשותפות. והנה הבעיה. זה לא חלום כמחשבה. אבל עדיין פרטי. המחשבה משותפת לכולם, אבל המחשבה פרטית. אנחנו צריכים את המשפט הספוקליטיבי. של הגל. לעשותו. להיות אדם חושב זה להיות אדם שחושב אופי מחשבתי סמוי מן העין, נגלה בעיקר לעצמו. שוב. כולנו בני אדם חושבים ולהיות אדם חושב זה להיות מלא מחשבות פרטיות, סמויות, שחורות קמעא.

זה לגבי עצמו וכולנו.

כתיבת תגובה

השאר תגובה לבטל

Exit mobile version